: Лафарж Україна http://www.lafarge.ua Лафарж: будуємо кращі міста @: Лафарж Україна 2016 @: Лафарж Україна 2016 : Лафарж Україна /wps/themes/html/CommonFiles_ua/img/logo_lafarge_fr_int.gif /wps/portal/ua : Лафарж Україна Результати Групи "Лафарж" за 2-й квартал 2014 року http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1407232576373/PR_UK#978387980&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p style="text-align: right;">Париж, 25 липня 2014 року <br />NYSE, Euronext Paris: LG</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Результати на 30 червня 2014 року</strong></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong><span style="color: #339966;">EBITDA У 2-МУ КВАРТАЛІ ЗРІС НА 9% НА ПОРІВНЯННІЙ ОСНОВІ, А ТАКОЖ ЗРОСЛА МАРЖА<br />ВИСОКІ ОПЕРАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ В КОНТЕКСТІ НЕСПРИЯТЛИВИХ КУРСІВ ВАЛЮТ<br />165 МЛН. ЄВРО В 2-МУ КВАРТАЛІ ОТРИМАНО ЗАВДЯКИ ЗНИЖЕННЮ ВИТРАТ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ЗАХОДАМ,<br />ДОСЯГНЕННЯ РІЧНОЇ ЦІЛІ ЙДЕ ЗА ПЛАНОМ<br />ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ДІЇ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ:<br />ВІД 1 СІЧНЯ ОТРИМАНО 1,1 МЛРД ЄВРО ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВІВ<br />ЗАПЛАНОВАНЕ ЗЛИТТЯ З HOLCIM ІДЕ ЗА ПЛАНОМ</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em>У відповідності до вимог МСФЗ 11, починаючи з 01 січня 2014 року дані за 2013 рік було перераховано (детальніше див. с.4).</em></p><p><span style="color: #339966;"><strong>КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 2-ГО КВАРТАЛУ</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="333" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">Обсяги продажу знизилися на 5% до 3,367 млрд. євро </span><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(але зросли на 3% на порівнянній основі)</strong></li> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">EBITDA знизився на 2% до 812 млн. євро </span><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(але зросли на 9% на порівнянній основі)</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="333" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">Поточний операційний прибуток стабільний на рівні 609 млн. євро </span><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(але зріс на 12% на порівнянній основі)</strong></li> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс на 2% до 205 млн. євро (0,71 євро на акцію) порівняно з 201 млн. євро у 2-му кварталі 2013 року (0,70 євро на акцію)</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="color: #339966;"><strong><br />КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ*</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="328" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Обсяги продажу знизилися на 4% до 6,0 млрд. євро <strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(але зросли на 6% на порівнянній основі)</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">EBITDA знизився на 1% до 1,155 млрд. євро </span><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(але зросли на 13% на порівнянній основі)</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="328" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">Поточний операційний прибуток зріс на 2% до 755 млн. євро </span><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify;">(зріс на 20% на порівнянній основі)</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Чистий сукупний дохід на акції Групи 70 млн. євро (0,24 євро на акцію) порівняно з 84 млн. євро у 1-му півріччі 2013 року (0,29 євро на акцію)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>* &laquo;на порівнянній основі&raquo; означає без врахування впливу придбань, курсів валют та разового доходу на суму 20 млн. євро, зафіксованого у 1-му кварталі 2013 року.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ОСНОВНІ МОМЕНТИ ЗА 2-Й КВАРТАЛ</span></strong></p> <ul> <li>Стабільне органічне зростання продовжилося, чому сприяло збільшення обсягів продажу і високі ціни, а також скорочення витрат та інноваційні заходи. Без урахування придбань та впливу курсів валют обсяги продажів та EBITDA зросли на 3% і 9% відповідно.</li> <li>Як і очікувалося, несприятливі курси валют продовжували впливати на обсяги продажів та EBITDA, що призвело до зниження обох показників на 7% протягом кварталу (-224 млн. євро в обсягах продажу та -56 млн. євро в EBITDA).</li> <li>EBITDA зріс на 90 базових пунктів і на 140 базових пунктів без урахування придбань та впливу курсів валют у 2 кварталі завдяки скороченню витрат та інноваційним заходам, які принесли відповідно 1151 млн. євро і &euro; 501 млн. євро протягом кварталу. За перше півріччя ці заходи принесли 290 млн. євро, що відповідає плану заощадити понад 600 млн. євро у 2014 році.</li> <li>Чистий сукупний дохід на акції Групи в другому кварталі виріс на 2% в порівнянні з 2013 роком, оскільки органічне зростання більш ніж компенсувало негативний вплив курсів валют. На чистий дохід у першому кварталі 2013 року вплинули 45 млн. євро разового доходу від продажу активів. Без урахування цього впливу у першому півріччі 2014 чистий сукупний дохід на акції Групи зріс приблизно на 30 млн. євро.</li> <li>Продовжилося зменшення частки позикових коштів: з початку року було отримано 1,1 млрд. євро від реалізації активів, з них 0,4 млрд. євро надійшло в першому кварталі. Чиста заборгованість на кінець червня 2014 знизилася на 1,1 млрд. євро у порівнянні з 2-м кварталом минулого року.</li> <li>В рамках запланованого злиття і створення компанії LafargeHolcim ми оголосили список пропонованих на продаж активів.</li> </ul> <p><sup>1</sup><sub> Загальні показники EBITDA до застосування положень МСФЗ 11 для спільних підприємств. Після застосування положень МСФЗ 11 ці заходи принесли 140 млн. євро (95 млн. євро від економії витрат і 45 млн. євро від інновацій) на рівні EBITDA</sub></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">БРУНО ЛАФОН, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГРУПИ LAFARGE, СКАЗАВ:</span></strong></p> <p><br />&laquo;Пройшов ще один квартал стабільного органічного зростання. Поліпшення нашої маржі відображає наш успіх у зниженні витрат і пропагуванні наших інноваційних продуктів та рішень.</p> <p>Ми як і раніше повністю зосереджені на досягненні нашої цілі на 2014 рік - заощадити понад 600 млн. євро через<br />скорочення витрат та інноваційні дії - і маємо на меті довести чисту заборгованість до рівня нижче 9 млрд. євро до кінця&nbsp;року.<br />Ми підтверджуємо свій прогноз зростання попиту на цемент на наших ринках від 2 до 5 відсотків у 2014 році: В Північній&nbsp;Америці ситуація поліпшується, зростання триває на ринках, що розвиваються, і помітні перші ознаки відновлення ринку в&nbsp;Європі.</p> <p>Водночас наше заплановане злиття з метою створення LafargeHolcim успішно просувається до мети, і ми підтверджуємо&nbsp;наші плани завершити його в першому півріччі 2015 року&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ПЕРСПЕКТИВА</span></strong></p> <p><br />В цілому Група й надалі спостерігає за зростанням попиту на цемент протягом всього року і оцінює зростання ринку на&nbsp;рівні від 2 до 5 відсотків в 2014 році в порівнянні з 2013 роком. Ринки, що розвиваються, продовжують залишатися<br />основною рушійною силою попиту, і Lafarge отримає вигоду від свого збалансованого географічного портфеля&nbsp;високоякісних активів.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Інфляція собівартості триватиме в такому ж темпі, як і в 2013 році, що неминуче призведе до загального зростання цін.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Як було оголошено у 2013 році, Група має на меті довести чисту заборгованість до рівня нижче 9 млрд. євро у 2014 році.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #339966;"><strong>КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Рада директорів Групи Lafarge під головуванням Бруно Лафона провела засідання 24 липня 2014 року і затвердила<br />фінансову звітність за період, який завершився 30 червня 2014 року. В доповнення до скороченого аналізу проміжної<br />консолідованої фінансової звітності Lafarge аудитори підготували звіт, який включено до проміжної фінансової звітності.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="680" align="left" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="5" width="242" valign="top"> <p><strong>Другий квартал</strong></p> </td> <td colspan="4" width="242" valign="top"> <p align="center"><strong>Перше півріччя</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td rowspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td colspan="3" width="122" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Зміна</strong></p> </td> <td colspan="2" width="121" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="121" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Зміна</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Загалом</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>На порівнянній основі </strong><strong><sup>(2)</sup></strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Загалом</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><strong>На порівнянній основі </strong><strong><sup>(2)</sup></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p><em>Об'єми</em></p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Цемент (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>31,1</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>30,6</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">4%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">57,0</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">54,5</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">5%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">7%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Заповнювачі (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>43,0</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>44,3</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">-3%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-1%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">69,9</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">70,7</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-1%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">1%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Товарний бетон (млн.&nbsp;м3)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>7,1</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>7,2</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">-2%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-4%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">12,8</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">13,0</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-1%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-2%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p><em>Результати (млн.&nbsp;євро)</em></p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Обсяги продажу</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>3&nbsp;367</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>3&nbsp;559</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">-5%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">3%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">6&nbsp;000</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">6&nbsp;234</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-4%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">6%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>EBITDA(1)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>812</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>825</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">-2%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">9%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;155</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;167</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-1%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">13%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p><em>маржа EBITDA (%)</em></p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>24,1%</em></p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>23,2%</em></p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center"><em>90&nbsp;б.&nbsp;п.</em></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><em>140&nbsp;б.&nbsp;п.</em></p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><em>&nbsp;</em></p> <p align="right"><em>19,3%</em><span style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231; text-align: justify; background-color: #ffffff;">&nbsp; &nbsp;</span></p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 18,7%</p> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><em>-60&nbsp;б.п.</em></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center"><em>130&nbsp;б.п.</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Поточний операційний прибуток</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>609</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>611</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">-</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">12%</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">755</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">739</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">20%</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Чистий сукупний дохід на акції Групи</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>205</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>201</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">2%</p> </td> <td rowspan="2" width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">70</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p align="right">84</p> <p align="right">17%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-17%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Дохід на акцію (євро)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>0,71</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>0,70</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">0,24</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">0,29</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-17%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Вільний рух коштів(1)</p> </td> <td width="61" valign="top"> <p>(37)</p> </td> <td width="60" valign="top"> <p>151</p> </td> <td colspan="3" width="122" valign="bottom"> <p>не вимірювалось</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">(160)</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">(114)</p> </td> <td colspan="2" width="121" valign="bottom"> <p>не вимірювалось</p> </td> </tr> <tr> <td width="196" valign="bottom"> <p>Чиста заборгованість</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="61" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">10&nbsp;104</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="right">11&nbsp;243</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">-10%</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="font-size: 0.814em; line-height: 1.231;"><span style="color: #339966;">EBITDA<sup>(1)</sup>РЕГІОНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ</span></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="681" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="200" valign="top"> <p><strong>(млн. євро)</strong></p> </td> <td colspan="4" width="244" valign="top"> <p align="center"><strong>2</strong><strong>-й квартал</strong></p> </td> <td colspan="4" width="237" valign="top"> <p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перше </strong><strong>півріччя</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="200" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="2" width="75"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="57"> <p align="center"><strong>2012</strong></p> </td> <td colspan="2" width="112" valign="top"> <p align="center"><strong>Зміна</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="66"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="57"> <p align="center"><strong>2012</strong></p> </td> <td colspan="2" width="114" valign="top"> <p align="center"><strong>Зміна</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="56" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Загалом</strong></p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p align="center"><strong>На порівнянній основі </strong><strong><sup>(2)</sup></strong></p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p align="center"><strong>Загалом</strong></p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p align="center"><strong>На порівнянній основі </strong><strong><sup>(2)</sup></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Північна Америка</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p>177</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>139</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>27%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>48%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">115</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>126</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">-9%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>30%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Західна Європа</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p>107</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>112</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-4%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-4%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">146</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>119</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">23%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>23%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Центральна та Східна Європа</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;88</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>80</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>10%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>18%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">71</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">58%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Близький Схід та Африка</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p>279</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>270</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>3%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>10%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">529</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>487</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">9%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>15%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Латинська Америка</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>71</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-51%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-24%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">73</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">-40%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -5%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p>Азія</p> </td> <td width="75" valign="top"> <p>126</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>153</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-18%</p> </td> <td width="56" valign="top"> <p>-10%</p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right">221</p> </td> <td width="57" valign="top"> <p>268</p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right">-18%</p> </td> <td width="59" valign="top"> <p>&nbsp;-8%</p> </td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <p><strong>ВСЬОГО</strong></p> </td> <td width="75" valign="top"> <p><strong>812</strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong>825</strong></p> </td> <td width="56" valign="top"> <p><strong>-2%</strong></p> </td> <td width="56" valign="top"> <p><strong>9%</strong></p> </td> <td width="66" valign="top"> <p align="right"><strong>1&nbsp;155</strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong>1&nbsp;167</strong></p> </td> <td width="55" valign="top"> <p align="right"><strong>-1%</strong></p> </td> <td width="59" valign="top"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>13%</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>(1)</sup><sub>EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух</sub><br /><sub>коштів - це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання</sub><br /><sub>роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.</sub><br /><sup>(2)</sup><sub>Без урахування впливу придбань і курсів валют та разового доходу на суму 20 млн. євро, зафіксованого у 1-му кварталі 2013 року у Північній Америці.</sub></p> <p>&nbsp;</p> <p>*Ця мета, оголошена в 2013 році, базувалася на цифрах, які були включені до звітів до застосування вимог МСФЗ 11 щодо&nbsp;спільних підприємств з 1 січня 2014 року.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">РОЗШИРЕННЯ ПРОДАЖІВ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Обсяги збуту цементу за квартал зросли на 4% без урахування придбань, зокрема завдяки експортним продажам, нашим інноваційним заходам, стабільному зростанню в Сполучених Штатах після першого кварталу, який відзначався несприятливими погодними умовами, збільшенню обсягів продажу в Єгипті, водночас ми поступово реалізуємо нашу стратегію диверсифікації палива та запускаємо новий завод в штаті Раджастан в Індії. Позитивний вплив цих чинників був дещо послаблений зниженням у Франції, де будівельний сектор продовжує демонструвати мляву активність, і в Бразилії у зв'язку з меншою кількістю операційних днів. В Іраку обмежена здатність перевозити цемент по всій країні в червні у зв'язку з нинішньою ситуацією нейтралізувала стабільне зростання на початку кварталу, в основі якого лежав великий попит. Протягом кварталу обсяги продажів інертних наповнювачів і товарного бетону знизилися відповідно на 1% і на 4% на порівнянній основі, що в основному відображає низьку активність у Франції.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Консолідовані обсяги продажу виросли на 3% у другому кварталі без урахування придбань і змін курсів валют, що стало можливим завдяки поєднанню зростання обсягів продажу і підвищення цін на весь наш асортимент продукції, яке компенсувало інфляцію собівартості. Як і очікувалося, курси валют негативно відобразилися на наших продажах і викликали падіння на 7% у другому кварталі (-224 млн. євро), що відображає підвищення курсу євро відносно валют кількох країн, що розвиваються, починаючи з серпня 2013 року, а також відносно канадського долара.</p> <p>&nbsp;</p> <p>EBITDA за 2-й квартал зріс на 9% на порівнянній основі і знизився на 2% на валовій основі, причому негативний вплив від курсів валют склав -7% (-56 млн. євро). Маржа EBITDA значно зросла завдяки нашим заходам щодо зниження собівартості і заохочення інновацій. Ціни на цемент виросли на 2,2% в порівнянні з 2-м кварталом 2013 року і на 1,4% порівняно з 1-м кварталом 2014 року у відповідь на інфляцію собівартості.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Чистий дохід від наших спільних підприємств і асоційованих компаній збільшився за квартал від 14 млн. євро до 41 млн. євро завдяки відновленню наших результатів у Великобританії, де діяльність зараз стабілізувалася (СП утворене у січні 2013 року), синергія наростає, а ринок відновлюється після недавнього спаду.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Чистий сукупний дохід на акції Групи за кварталі склали 205 млн. євро, тобто зросли на 2% завдяки тому, що стабільне поліпшення операційних результатів більш ніж компенсувало вплив несприятливих курсів валют.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #339966;"><strong>ЧИСТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЇ</strong></span></p> <p><br />Протягом даного кварталу Lafarge отримала 75 млн. євро грошових коштів від реалізації активів.</p> <p><br />У 2-му кварталі інвестиції становили 205 млн. євро.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Капітальні витрати на підтримання діяльності залишалися стабільними на рівні 67 млн. євро.</li> <li>У другому кварталі 2014 року інвестиції в розвиток склали 138 млн. євро. Сюди в основному належать завершення запуску нашого заводу в Калузі (Росія), який виробив свій перший цемент у квітні, та інвестиції в проекти в Північній Америці (Ексшо в Канаді і Равена в США), а також цілий ряд проектів з усунення &laquo;вузьких місць&raquo;, зокрема у Тропічній Африці.</li> </ul> <p>Чиста заборгованість скоротилася на 1,1 млрд. євро у порівнянні з 2-м кварталом минулого року. Порівняно з кінцем 2013 року вона трішки зросла у зв'язку з нормальними сезонними потребами оборотного капіталу. З початку року ми реалізували активів на суму 1,1 млрд. євро. З них 423 млн. євро було отримано в першому кварталі. Отримані від реалізації активів кошти, які сприятимуть зменшенню заборгованості в другому півріччі, включають, зокрема, продаж нашого виробництва в Еквадорі і в Пакистані.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ЗЛИТТЯ НА ПАРИТЕТНИХ ЗАСАДАХ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ LAFARGEHOLCIM</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>7 квітня 2014, Lafarge і Holcim оголосили про проект об'єднання двох компаній шляхом злиття на паритетних засадах з метою створення LafargeHolcim - найбільш передової та інноваційної групи в галузі будівельних матеріалів, яка працюватиме в 90 країнах і створить максимальну цінність для усіх зацікавлених сторін.</p> <p><br />7 липня обидві групи зробили наступний крок до завершення запланованого злиття і, випереджуючи потенційні вимоги антимонопольних органів, оголосили список запропонованих для продажу активів. Цей список був складений комісією з реалізації активів, яку створили обидві компанії. Обидві групи продовжуватимуть розглядати можливість додаткової реалізації активів, якщо це буде необхідно через часткове дублювання діяльності або через нормативні вимоги. Пропоновані для продажу активи підлягають експертизі та подальшому обговоренню з регуляторними органами і повинні бути погоджені з нашими діловими партнерами, коли це необхідно.</p> <p><br />Завершення угоди із запланованого злиття очікується в першому півріччі 2015 року. Оновлену інформацію про хід даного процесу буде надано при необхідності.</p> <p><br />Інформацію про цей проект викладено на сайті Lafarge: http://lafargeholcim.projet-fusion.com/fr.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ПОДАЛЬШІ ПОДІЇ</span></strong></p> <p><br />У зв'язку з оголошенням 7 липня переліку пропонованих для продажу активів в контексті запланованого злиття з Holcim, компанія Lafarge підписала 24 липня угоду з Anglo American Plc про придбання компанією Lafarge частки 50% в Lafarge Tarmac. Умовою придбання є завершення злиття Lafarge і Holcim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ВПЛИВ МСФЗ 11</span></strong></p> <p><br />Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ Група застосувала новий стандарт МСФЗ 11 з 01 січня 2014 року. МСФЗ вимагають перерахунку аналогічного періоду 2013 року, щоб мати інформацію для порівняння одного року з іншим.</p> <p><br />Основним результатом застосування МСФЗ 11 є те, що спільні підприємства, які належать Групі і які раніше були консолідовані методом пропорційної консолідації, тепер враховуються за методом пайової участі. Це призводить до рекласифікації їх внеску в окремий рядок у звіті про прибутки і збитки та балансі без впливу на чистий сукупний дохід на акції Групи і власний капітал на акції Групи.</p> <p><br />Нижче подано показники Групи (i) опубліковані відповідно до МСФЗ 11 і (ii) орієнтовні, якби ми і продовжували застосовувати попередній стандарт.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="246" valign="bottom"> <p><strong>Ключові показники у другому кварталі</strong></p> </td> <td colspan="2" width="199"> <p align="center"><strong>Опубліковані&nbsp;- після застосування МСФЗ&nbsp;11</strong></p> </td> <td width="38"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="208"> <p align="center"><strong>Орієнтовні -- до застосування МСФЗ 11</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>Об'єми</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Цемент (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">31,1</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">30,6</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">37,3</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">36,5</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Заповнювачі (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">43,0</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">44,3</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">50,5</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">50,9</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Товарний бетон (млн.&nbsp;м3)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">7,1</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">7,2</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">8,2</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">8,3</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>Результати (млн.&nbsp;євро)</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Обсяги продажу</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">3&nbsp;367</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">3&nbsp;559</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">3&nbsp;961</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">4&nbsp;112</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>EBITDA<sup>(1)</sup></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">812</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">825</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">930</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">922</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>маржа EBITDA (%)</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right"><em>24,1%</em></p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right"><em>23,2%</em></p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right"><em>23,5%</em></p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right"><em>22,4%</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Поточний операційний прибуток</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">609</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">611</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">689</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">667</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Чистий сукупний дохід на акції Групи</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">205</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">201</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">205</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">201</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Дохід на акцію (євро)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">0,71</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">0,70</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">0,71</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">0,70</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Вільний рух коштів(1)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">(37)</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">151</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">(39)</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">165</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="bottom"> <p><strong>Ключові показники у другому кварталі</strong></p> </td> <td colspan="2" width="199"> <p align="center"><strong>Опубліковані&nbsp;- після застосування МСФЗ&nbsp;11</strong></p> </td> <td width="38"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="208"> <p align="center"><strong>Орієнтовні -- до застосування МСФЗ 11</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="center"><strong>2013</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>Об'єми</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Цемент (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">57,0</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">54,5</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">68,3</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">65,2</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Заповнювачі (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">69,9</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">70,7</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">83,8</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">83,8</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Товарний бетон (млн.&nbsp;м3)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">12,8</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">13,0</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">14,8</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">15,0</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>Результати (млн.&nbsp;євро)</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Обсяги продажу</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">6&nbsp;000</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">6&nbsp;234</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">7&nbsp;084</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">7&nbsp;248</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>EBITDA<sup>(1)</sup></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;155</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;167</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;328</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">1&nbsp;302</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p><em>маржа EBITDA (%)</em></p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">19,3%</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">18,7%</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right"><em>18,7%</em></p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right"><em>18,0%</em></p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Поточний операційний прибуток</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">755</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">739</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">850</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">791</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Чистий сукупний дохід на акції Групи</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">70</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">84</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">70</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">84</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Дохід на акцію (євро)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">0,24</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">0,29</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">0,24</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">0,29</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Вільний рух коштів(1)</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">(160)</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">(114)</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">(239)</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">(132)</p> </td> </tr> <tr> <td width="246" valign="top"> <p>Чиста заборгованість</p> </td> <td width="104" valign="top"> <p align="right">10&nbsp;104</p> </td> <td width="95" valign="top"> <p align="right">11&nbsp;243</p> </td> <td width="38" valign="top"> <p align="right">&nbsp;</p> </td> <td width="108" valign="top"> <p align="right">10&nbsp;666</p> </td> <td width="100" valign="top"> <p align="right">11&nbsp;881</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><em><sup>(1) </sup><sub>EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух коштів - це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.</sub></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ</span></strong></p> <p><br />Аналітичну презентацію з результатами і фінансовими даними за 1-е півріччя включно з проміжним адміністративним звітом і скороченими консолідованими фінансовими звітами можна завантажити з вебсайту Lafarge: <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Наступна фінансова публікація Групи Lafarge - Результати 3-го кварталу 2014 року - з'явиться 5 листопада 2014 року (перед відкриттям фондового ринку NYSE Euronext Paris).</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #339966;">ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. У компанії працює 64 000 працівників у 62 країнах. У 2013 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,2 млрд. євро. Група займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та заповнювачі, і робить вагомий внесок у будівництво міст в усьому світі. Інноваційні рішення компанії дозволяють спорудити більше житла, зробити його компактнішим, довговічнішим, красивішим і краще сполученим. Маючи у своєму розпорядженні провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії: <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Важливе застереження - твердження про майбутнє:</em></strong><br /><em>Даний документ містить твердження про майбутнє. Такі твердження є не прогнозами щодо результатів або будь-яких показників ефективності роботи, а тенденціями або цілями, залежно від ситуації, які стосуються планів, ініціатив, подій, продуктів, рішень та послуг, розвитку та потенціалу. Хоча у Lafarge переконані, що очікування, відображені у таких твердженнях про майбутнє, базуються на розумних припущеннях станом на час публікації даного документу, попереджаємо усіх інвесторів, що ці твердження не гарантують майбутніх ефективних результатів. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих тверджень про майбутнє внаслідок низки ризиків та невизначеності, багато з яких складно передбачити і на які Lafarge загалом не має впливу, зокрема, ризиків, описаних у річному звіті Lafarge, який доступний на вебсайті (www.lafarge.com), і невизначеностей, пов'язаних із ринковою кон'юнктурою та реалізацією наших планів. Ніщо з того, що міститься в даному документі, є або може бути витлумачене як обіцянка або заява щодо майбутніх результатів діяльності Lafarge. Відповідно, ми застерігаємо вас, що на такі твердження про майбутнє не можна покладатися. Lafarge не гарантує, що ці твердження про майбутнє будуть оновлюватися.<br />Більш детальну інформацію про Lafarge можна отримати на вебсайті компанії (www.lafarge.com), в т.ч. в розділі &laquo;Регламентована інформація&raquo;.</em><br /><strong><em>Дане повідомлення не є ні пропозицією з продажу або обміну, ні проханням придбати або обміняти будь-які цінні папери Lafarge.</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 05 Aug 2014 09:58:46 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1407232576373/PR_UK#978387980&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2014-08-05T09:58:46Z Злиття на паритетних засадах з метою створення LafargeHolcim — найпрогресивнішої групи в галузі будівельних матеріалів http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1398177382020/PR_UK#1702906141&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Цюріх і Париж, 7 квітня 2014 року</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ключові аспекти проекту</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Злиття на паритетних засадах з метою створення найпрогресивнішої групи в&nbsp;галузі будівельних матеріалів.&nbsp;</li> <li>Безпрецедентний асортимент товарів та послуг групи LafargeHolcim, що&nbsp;відповідатиме змінам у попиті в галузі будівельних матеріалів та викликам, які&nbsp;ставить посилення урбанізації.&nbsp;</li> <li>Сукупні обсяги продажів обох компаній на рівні близько 39 млрд. швейцарських&nbsp;франків / 32 млрд. євро, а EBITDA близько 8 млрд. швейцарських франків /&nbsp;6,5 млрд. євро.&nbsp;</li> <li>Операція у вигляді публічної пропозиції на обмін акціями, ініційованої групою&nbsp;Holcim, за курсом 1 акція Holcim за 1 акцію Lafarge.&nbsp;</li> <li>Покращення ефективності роботи завдяки поступовому нарощуванню синергії,&nbsp;що дозволить за три роки вийти на рівень понад 1,7 млрд. швейцарських&nbsp;франків / 1,4 млрд. євро вигоди за нинішніх прогнозних темпів, причому на&nbsp;рівень третини цієї суми група вийде протягом першого року.&nbsp;</li> <li>Стратегічна оптимізація портфеля одночасно з реалізацією активів для&nbsp;виконання очікуваних регуляторних вимог: від 10% до 15% EBITDA на&nbsp;глобальному рівні.&nbsp;</li> <li>Об'єднана група з унікальними позиціями в 90 країнах в усьому світі і&nbsp;збалансованим розподілом на розвинутих ринках і ринках з високими темпами&nbsp;росту.&nbsp;</li> <li>Чітко визначена структура управління з рівним представництвом у правлінні (7&nbsp;від Lafarge, 7 від Holcim):</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>- Вольфганг Райцле у функції Голови правління&nbsp;</p> <p>- Бруно Лафон у функції Генерального директора і члена правління</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Одноголосне затвердження правліннями обох компаній та повна підтримка з&nbsp;боку їх ключових акціонерів.&nbsp;</li> <li>Завершення угоди очікується в першому півріччі 2015 року.</li> </ul> <p>&nbsp;</p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td width="311" valign="top"> <p><strong>Коментуючи це оголошення, Рольф</strong><strong> Соірон, нинішній голова правління</strong><strong> </strong><strong>Holcim,</strong><strong> </strong><strong>сказав:</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>&laquo;Пропоноване злиття&nbsp;- це рідкісна нагода запропонувати клієнтам значно кращу цінність з більшою кількістю інновацій, ширшим асортиментом продуктів та рішень, більшою стійкістю розвитку та підвищеною рентабельністю інвестованого капіталу для акціонерів.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>LafargeHolcim</em><em> </em><em>матиме унікальні можливості для того, щоб скористатися перевагами росту на розвинутих ринках і в тих економіках, які сьогодні демонструють найшвидші темпи зростання, і постачати матеріали, завдяки яким будівельна галузь зможе вирішити завдання, що постануть перед нею в майбутньому.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Обидві компанії своїми пріоритетами вважають клієнтів та розвиток персоналу, і саме завдяки цьому нова група зможе досягнути найвищої операційної досконалості в галузі.&raquo;</em></p> </td> <td width="331" valign="top"> <p><strong>Бруно Лафон, голова правління і генеральний директор Lafarge, також дав свій коментар:</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>&laquo;Я пишаюся тим, що сьогодні маю змогу запропонувати відкрити нову сторінку в тривалій історії Lafarge, яка творилася протягом багатьох років завдяки відданості наших працівників. Поєднавши досвід та інноваційні знання колективу Holcim з нашими й об'єднавши взаємодоповнюючі географічні портфелі, ми пропонуємо створити найпрогресивнішу групу в будівельній галузі</em><em>&nbsp;- з вигодою для наших клієнтів, працівників та акціонерів.</em></p> <p><em>Я впевнений, що це злиття на паритетних засадах створить унікальну нагоду для стрімкого формування найпрогресивнішої платформи в нашій галузі та отримання визначної синергії.</em></p> <p><em>Завдяки найкращому в галузі міжнародному інвестиційному портфелю, стабільному балансу і міцній структурі управління нова група запропонує більше зростання з меншими ризиками, що створить більшу акціонерну вартість.</em></p> <p><em>Я вже багато років з надзвичайною повагою спостерігаю за компанією Holcim. Злиття Lafarge і Holcim дозволить новій групі з міцним корінням у Європі зробити крок у новий вимір і реалізувати нашу мету: допомогти будувати кращі міста в глобальному масштабі з дотриманням принципів сталого розвитку.&raquo;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Сьогодні Holcim і Lafarge оголосили про свій намір об'єднати дві компанії шляхом злиття на паритетних засадах, що було одностайно схвалено правліннями обох компаній і повністю підтримано їх ключовими акціонерами.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ця нова глобальна компанія з європейським корінням надаватиме усім зацікавленим сторонам неперевершені вигоди.LafargeHolcim матиме найкращі можливості для вирішення проблем, які ставить перед нами урбанізація: доступне житло, розростання міст і транспорт. Нова група збільшить пропозицію для клієнтів завдяки більшому масштабу інновацій, найкращому в галузі науково-дослідному ресурсу і поєднаному портфелю рішень і продуктів. Обидві компанії були ініціаторами сталого розвитку та зменшення впливу на зміну клімату з боку галузі та прагнуть вийти на якісно новий рівень.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim матиме збільшену присутність в секторі будівельних матеріалів на глобальному рівні і займе перше місце у світі за виробництвом цементу, бетону та інертних заповнювачів, а також отримає нагоду оптимізувати виробництво та мережу збуту.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Об'єднані обсяги продажів Lafarge і Holcim сягають близько 39 млрд. швейцарських франків / 32 млрд. євро, а EBITDA - близько 8 млрд. швейцарських франків / 6,5 млрд. євро.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Після стратегічної оптимізації портфеля шляхом випереджувальної реалізації активів (для виконання очікуваних регуляторних вимог) виробничі потужності LafargeHolcim будуть взаємодоповнюючими. Об'єднані виробничі потужності включатимуть виробничі підприємства у 90 країнах на усіх континентах і формуватимуть найбільш збалансований та диверсифікований портфель у всій галузі. Це надасть надзвичайно привабливі перспективи росту як на розвинутих ринках, так і на ринках з високими темпами росту. Частка жодної країни в об'єднаних доходах не становитиме більше 10%.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim буде котируватися на швейцарській фондовій біржі в Цюріху і на європейській фондовій біржі в Парижі. Юридична адреса групи й надалі буде в Швейцарії. Група діятиме згідно з місцевим законодавством про управління компаніями, її правління складатиметься з однакової кількості директорів від Lafarge і від Holcim, а центральні корпоративні функції ефективно розподілятимуться між офісами у Франції та Швейцарії. Головою нового правління стане Вольфганг Райцле, майбутній голова правління Holcim. Бруно Лафон, голова правління і генеральний директор Lafarge, стане генеральним директором нової групи та членом правління. Фінансовий директор Holcim Томас Ебішер стане фінансовим директором нової групи. Фінансовий директор Lafarge Жан-Жак Готьє стане в новій групі директором з інтеграції. Виконавчий комітет складатиметься з керівників і від Lafarge, і від Holcim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>З метою ефективного проведення злиття інтеграційний комітет підготує план інтеграції, який почне виконуватися відразу після укладення угоди.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Генеральний директор Holcim Бернард Фонтана керуватиме Holcim до укладення угоди. Він стане співголовою інтеграційного комітету.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Пропоноване злиття дасть змогу оптимізувати капіталовкладення та покращити дохідність інвестованого капіталу, а стабільні рух коштів і баланс забезпечать фінансову стійкість. LafargeHolcim продовжить дотримуватися привабливої політики виплати дивідендів.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim очікує отримати наступні щорічні ефекти від синергії:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- 1,7 млрд. швейцарських франків / 1,4 млрд. євро поступово нарощуваної синергії за умови збереження нинішніх прогнозних темпів протягом трьох років, причому на рівень третини цієї суми група вийде протягом першого року<br />- 1,2 млрд. швейцарських франків / 1,0 млрд. євро на рівні EBITDA завдяки кращим практикам, ефекту масштабу і перехресному використанню інноваційних продуктів та рішень<br />- 240 млн. швейцарських франків / 200 млн. євро економі фінансових ресурсів<br />- 240 млн. швейцарських франків / 200 млн. євро оптимізації капітальних витрат.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Пропоноване об'єднання відбудеться у вигляді ініційованого групою Holcim обміну усіх випущених акцій Lafarge за курсом 1 акція Lafarge на 1 акцію Holcim, дивіденди на кожну акцію будуть однакові, обмін проводитиметься з часу оголошення до укладення угоди. Кожен акціонер Lafarge, який запропонує акції Lafarge для обміну, отримає аналогічну кількість звичайних акцій Holcim з додаткової емісії. Пропозиція діє до отримання Holcim принаймні 2/3 акціонерного капіталу та права голосу в Lafarge на повністю розбавленій основі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Пропоноване об'єднання буде чинне за умови, серед іншого, підписання усієї остаточної документації, схвалення акціонерами Holcim та отримання необхідного дозволу відповідних регуляторних органів. Укладення угоди очікується до кінця першого півріччя 2015 року за умови отримання всіх дозволів від регуляторних органів.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Сторони продовжать здійснювати необхідні процедури інформування та консультування з відповідними представницькими органами працівників Lafarge та Holcim щодо пропонованої угоди до підписання остаточної документації. Пропозиція щодо обміну акцій буде подана на реєстрацію в Управління фінансових ринків (AMF) після затвердження усіма відповідними регуляторними органами пройде перевірку AMF у Франції.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Пропозиція щодо обміну акцій не буде відкрита для громадськості в США або в будь-якій іншій юрисдикції крім Франції, якщо для цієї пропозиції потрібен буде окремий дозвіл.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Дане об'єднання вже підтримали основні акціонери компаній Томас Шмідхейні та компанії GBL і NNS Holding Sarl.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Holcim</em></strong></p> <p>Holcim є світовим лідером у виробництві та реалізації цементу та інертних заповнювачів (щебеню, гравію та піску), а також іншої продукції, зокрема, товарного бетону, асфальту та повязаних з ними послуг. Компанія є мажоритарним або міноритарним акціонером виробничих підприємств у майже 70 країнах на усіх континентах. У 2013 році обсяги продажів Holcim сягнули рекордної позначки у понад 19,7 млрд. швейцарських франків. Завдяки своїм орієнтованим на ринок структурам, інноваційним продуктам, кваліфікованим працівникам та ефективним системам управління охороною довкілля Holcim на сьогодні займає міцну позицію і з упевненістю дивиться у майбутнє.</p> <p><em>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії: <a href="http://www.holcim.com" target="" title="">www.holcim.com</a></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Lafarge</em></strong></p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. У компанії працює 64 000 працівників у 62 країнах. У 2013 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,2 млрд.<br /> євро. Група займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та заповнювачі, і робить вагомий внесок у будівництво міст в усьому світі. Інновац</p> <p>ійні рішення компанії дозволяють спорудити більше житла, зробити його компактнішим, довговічнішим, красивішим і краще сполученим. Маючи у своєму розпорядженні провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p><em>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії: <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>КОНТАКТНІ ОСОБИ<br />ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ З ПРЕСОЮ LAFARGE</strong><br /> <br /><strong>Lafarge</strong></p> <p>Christel des Royeries: +33 (0)1 44 34 19 47 <br />Christel.desroyeries@lafarge.com <br />Sabine Wacquez: +33 (0)1 44 34 96 83 <br />Sabine.wacquez@lafarge.com <br />M&eacute;lanie Coviaux: +33 (0)1 44 34 18 18 <br />Melanie.coviaux@lafarge.com <br />Elodie Woillez: +33 (0)1 44 34 11 70 <br />Elodie.woillez@lafarge.com <br /> <br /><strong>Brunswick </strong><br />Laurent Perp&egrave;re: + 33 (0)1 53 96 83 83 <br />lperpere@brunswickgroup.com <br /> <br /><strong>Havas Paris </strong><br />Olivier Provost: +33 (0)1 58 47 97 95 <br />olivier.provost@havasww.com <br /> <br /><strong>Havas Worldwide</strong> <br />Aloys Hirzel: +41 (0)43 344 42 42 <br />aloys.hirzel@konsulenten.ch <br /> <br /><strong>ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ З ПРЕСОЮ HOLCIM</strong><br /> <br /><strong>Holcim </strong><br />Markus Jaggi: +41(0)58 858 87 16 <br />markus.jaggi@holcim.com <br />Peter Stopfer: +41(0)58 858 82 65 <br />peter.stopfer@holcim.com <br />Eike Christian Meuter: +41(0)58 858 87 11 <br />eikechristian.meuter@holcim.com <br /> <br /><strong>RLM Finsbury (International)</strong> <br />Steffan Williams: +44(0)776 734 55 63 <br />steffan.williams@rlmfinsbury.com <br />Chris Ryall: +44(0)779 523 82 84 <br />chris.ryall@rlmfinsbury.com <br />Switchboard: +44(0)207 251 38 01 <br /> <br /><strong>Image 7 (France) </strong><br />Anne M&eacute;aux: +33 (0)1 53 70 74 55 <br />ameaux@image7.fr <br />Anne-France Malrieu: +33(0)1 53 70 74 66 <br />afmalrieu@image7.fr <br />Myriam L&eacute;vy: +33(0)1 53 70 74 51 <br />mlevy@image7.fr</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ З ІНВЕСТОРАМИ LAFARGE </strong><br /> <br /><strong>Lafarge </strong><br />St&eacute;phanie Billet: +33 (0)1 44 34 93 71 <br />Stephanie.billet@lafarge.com <br />Michael Bennett: +33 (0)1 44 34 11 51 <br />Michael.bennett@lafarge.com <br />Laurence Le Gouguec: +33 (0)1 44 34 94 59 <br />Laurence.legouguec@lafarge.com<br /> <br /><strong>ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ З ІНВЕСТОРАМИ HOLCIM INVESTOR RELATIONS </strong><br /> <br /><strong>Holcim </strong><br />Bernhard Fuchs: +41(0)58 858 86 62 <br />bernhard.fuchs@holcim.com <br />Michel Gerber: +41(0)58 858 86 63 <br />michel.gerber@holcim.com <br />Swetlana Iodko: +41(0)58 858 87 46 <br />swetlana.iodko@holcim.com</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Important information </em></strong></p> <p><em><br />This communication does not constitute an offer to purchase or exchange or the solicitation of an offer to sell or exchange any securities of Lafarge or an offer to sell or exchange or the solicitation of an offer to buy or exchange any securities of Holcim and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of Holcim and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of Lafarge or Holcim.</em></p> <p><em><br />Pursuant to French regulations, the documentation with respect to the exchange offer which, if filed, will state the terms and conditions of the offer, and the listing prospectus regarding the envisaged admission to trading of Holcim shares on Euronext Paris will be subject to the review by the French Market Authority (AMF). Investors and shareholders in France are strongly advised to read, if and when they become available, the prospectus and related exchange offer materials regarding the exchange offer and listing of Holcim shares referenced in this communication, as well as any amendments and supplements to those documents as they will contain important information regarding Lafarge, Holcim, the contemplated transactions and related matters.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><em>The transaction is notably subject to execution of definitive documentation and obtaining of required regulatory and other customary authorisations. The exchange offer would only be filed after such and other conditions have been fulfilled.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><em>These materials must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the distribution of such information is restricted by law.</em></p> <p><em><br />This communication does not constitute an offer of or solicitation to purchase or otherwise acquire securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The shares of Holcim mentioned herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act. The exchange offer will not be open to the public in the United States or any jurisdiction other than France where action to permit the offer is required.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><em>The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by laws or regulations. Therefore,&nbsp;persons in such jurisdictions into which these materials are released, published or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><em>Side-by-Side and Combined Financials </em></strong></p> <p><em><br />This communication contains side-by-side and combined financials (as published by Holcim and Lafarge, i.e. Pre-IFRS 11 for Lafarge) which are presented for illustration purposes only and have not been adjusted for accounting differences nor purchase accounting.</em></p> <p><em><br />In this document, euro amounts have been translated into Swiss francs at the rate of 1.223 per euro, and Swiss franc amounts have been translated into euros as the rate of 0.818 per Swiss Franc. Certain numerical figures set out in this document have been subject to rounding adjustments and, as a result, this may vary slightly from the actual arithmetic totals.</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><em>Forward-Looking Statements</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>This communication contains forward-looking information and statements about Holcim, Lafarge and their combined businesses after completion of the proposed transaction that have not been audited or independently verified. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding future performance and synergies. Forward-looking statements are generally identified by the words "expect", "anticipates", "believes", "intends", "estimates" and similar expressions. Although the managements of Holcim and Lafarge believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, investors and holders of Holcim and Lafarge shares are cautioned that forward-looking information and statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Holcim and Lafarge, that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking information and statements. The combined group may not realize the full benefits of the transaction, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all.</em></p> Wed, 23 Apr 2014 12:08:41 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1398177382020/PR_UK#1702906141&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2014-04-23T12:08:41Z Результати Групи «Лафарж» станом на 31 грудня 2013 року http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1395736928096/PR_UK#224123764&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>Париж, 19 лютого 2014 року</p> <p>NYSE, Euronext Paris: LG</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><strong>Операційні тенденції у 4-му кварталі значно покращилися.</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>EBITDA за квартал зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році(1).</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>Результати за 2013 рік порівняно з аналогічним періодом</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>у минулому році зросли, але був негативний вплив валютних курсів.</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>Досягнуто цілей з інновацій та зниження витрат,</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>що принесло 670&nbsp;млн.&nbsp;євро у 2013 році.</strong></strong></p> <p align="center"><strong><strong>Чисту заборгованість порівняно з минулим роком зменшено на 1&nbsp;млрд. євро.</strong></strong></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 0.814em; background-color: #ffffff; line-height: 1.231;">&nbsp;</span><strong>Ключові показники 4-го кварталу(1)</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td width="279" valign="top"> <ul class="unIndentedList"> <li> Обсяги продажу знизилися на 2% до 3,714млрд.євро, але зросли на 5% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> <ul class="unIndentedList"> <li> EBITDA знизився на 6% до 793млн.євро, але зріз на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> </td> <td width="365" valign="top"> <ul class="unIndentedList"> <li> Поточний операційний прибуток знизився на 10% до 529млн.євро, але зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> <ul class="unIndentedList"> <li> Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс від 83млн.євро до 213млн.євро (від 0,29євро до 0,74євро за акцію)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Ключові показники за рік&nbsp;(1)</strong></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " bgcolor="white"> <tbody> <tr> <td width="295" valign="top"> <ul class="unIndentedList"> <li> Обсяги продажу знизилися на 4% до 15,198млрд.євро, але зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> <ul class="unIndentedList"> <li> EBITDA знизився на 9% до 3,102млрд.євро, але зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> </td> <td width="389" valign="top"> <ul class="unIndentedList"> <li> Поточний операційний прибуток знизився на 14% до 2,075млрд.євро, але зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом у минулому році</li> </ul> <ul class="unIndentedList"> <li> Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс на 65% до 601млн.євро (2,09євро на акцію)</li> </ul> <ul class="unIndentedList"> <li> Дивіденд 1євро на акцію, має бути затверджений Загальними зборами акціонерів</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><em><em>(1)&nbsp;&nbsp; &laquo;порівняно з аналогічним періодом у минулому році&raquo; розраховується без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2&nbsp; та інших разових доходів (Північна Америка: 24&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року і 20&nbsp;млн.&nbsp;євро у 1-му кварталі 2013, а Латинська Америка: 15&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року)</em></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Основні моменти</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul class="unIndentedList"> <li> Об'єми продовжували збільшуватися завдяки подальшому зростанню на більшості нових ринків, пожвавленню на ринку США і стабілізації на ринку Європи, що підтвердило тенденції 3-го кварталу. Несприятливі курси валют продовжували впливати на обсяги продажів та EBITDA (відповідно -259млн.євро і -63млн.євро у 4-му кварталі).</li> <li> Заробивши 670млн.євро (450млн.євро від зниження витрат і 220млн.євро від інновацій), Група виконала цілі на 2013 рік (на початку було намічено 650млн.євро, з яких 200млн.євро від інновацій і 450млн.євро від зниження витрат).</li> <li> За 4-й квартал EBITDA зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році, збільшившись у всіх регіонах завдяки зростанню об'ємів, стабільним цінам та прискоренню інноваційних заходів та заходів зі зниження витрат. Особливий вклад в цей ріст зробили Північна Америка, Близький Схід/Африка і Азія. Маржа EBITDA у 4-му кварталі зросла на 170базових пунктів порівняно з аналогічним періодом у минулому році.</li> <li> Чистий сукупний дохід на акції Групи у 4-му кварталі на рівні 213млн.євро частково став результатом реалізації активів.</li> <li> Чиста заборгованість за минулий рік знизилася на 1млрд.євро завдяки подальшому цілеспрямованому зменшенню частки позикового капіталу, який станом на 31 грудня склав 10,3млрд.євро. З того часу нам вдалося отримати ще 380млн.євро в рамках вже оформлених угод.</li> <li> Група підтверджує намір виконати свій план на 2012-2015 роки вже до кінця 2014 року, згідно з яким щонайменше 600млн.євро EBITDA мають надійти він інноваційних заходів та зниження витрат у 2014 році, а чиста заборгованість не повинна перевищувати 9млрд.євро.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Бруно Лафон, Голова правління та генеральний директор групи</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong>Lafarge, сказав:</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;У четвертому кварталі ми побачили набагато позитивніші тенденції у своїй діяльності, які порівняно з третім кварталом прискорилися, але, з іншого боку, курси валют надалі залишалися несприятливими. Група вжила цілеспрямованих заходів для заохочення інновацій та зниження витрат і заборгованості. Ці заходи продовжують набирати обертів, і я впевнений, що ми маємо усі передумови для успіху і досягнення наших цілей як у 2014&nbsp;році, так і надалі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Що стосується 2014&nbsp;року, ми рішуче налаштовані та впевнені у власних силах і очкуємо, що загальний ріст на наших ринках становитиме від 2 до 5&nbsp;відсотків. Зважаючи на покращення ділового середовища, Група максимально скористається трьома рушіями органічного зростання: новими ринками, де тенденції в будівельній галузі залишаються сприятливими; прискоренням зростання завдяки інноваціям; і поступовим пожвавленням на ринках розвинених країн, починаючи з Північної Америки.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ми й надалі максимально дисципліновано вкладатимемо капітал, і нашою метою залишається повернення свого кредитного рейтингу вже в цьому році. Зважаючи на цю мету, а також прагнучи поступово збільшити дохідність капіталу, ми розвиватимемо найбільш перспективні позиції шляхом селективного органічного інвестування. Окремо варто відзначити, що за наступні чотири роки ми плануємо додати понад 10&nbsp;млн.&nbsp;т виробничих потужностей на існуючих підприємствах у Тропічній Африці, щоб ще більше зміцнити нашу провідну позицію в цьому регіоні та скористатися прискореним ростом.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Перспектива</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Загалом, Група Lafarge вважає, що у 2014 році споживання цементу на її ринках зросте в межах 2-5% порівняно з 2013 роком. Ринки будуть все більше користати з економічного пожвавлення у США і продовження зростання нових ринків на тлі стабілізації ситуації в Європі.</p> <p>Інфляція собівартості триватиме в такому ж темпі, як і в 2013 році, що неминуче призведе до загального зростання цін.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Група ставить собі за мету заробити додатковий EBITDA понад 600&nbsp;млн.&nbsp;євро у 2014 році завдяки зниженню витрат та інноваціям (понад 400&nbsp;млн.&nbsp;євро від зниження витрат і понад 200&nbsp;млн.&nbsp;євро від інновацій). Після</p> <p>2014 року, а саме у 2015-2016&nbsp;роках, планується отримати щонайменше 1,1&nbsp;млрд.&nbsp;євро додаткового EBITDA у своїй діяльності, з яких 600&nbsp;млн.&nbsp;євро від зниження витрат і 500&nbsp;млн.&nbsp;євро від інновацій. Це відображає мінімальну мету: 550&nbsp;млн.&nbsp;євро щороку.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Група також має на меті довести у 2014 році чисту заборгованість до рівня нижче 9&nbsp;млрд.&nbsp;євро.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Консолідована звітність станом на 31 грудня 2013 року</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Рада директорів Групи Lafarge під головуванням Бруно Лафона провела засідання 18 лютого 2014 року і затвердила фінансову звітність за рік, який завершився 31 грудня 2013 року. Аудитори провели свій аудит консолідованої фінансової звітності. Наразі ми очікуємо від них звіту.</p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr height="16"> <td width="196" height="16" valign="bottom" bgcolor="#00955E"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="4" width="242" height="16" valign="bottom" bgcolor="#00955E"> <p align="center"><strong><strong>4-й квартал</strong></strong></p> </td> <td colspan="4" width="242" height="16" valign="bottom" bgcolor="#00955E"> <p align="center"><strong><strong>Весь рік</strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td rowspan="2" width="61" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>2013</strong></strong></p> </td> <td rowspan="2" width="60" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>2012</strong></strong>(3)</p> </td> <td colspan="2" width="121" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Зміна</strong></strong></p> </td> <td colspan="2" width="121" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" width="121" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Зміна</strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="33"> <td width="196" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Загалом</strong></strong></p> </td> <td width="61" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Порівняно з аналогічним періодом у минулому році</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong><sup>(4)</sup></strong></strong></p> </td> <td width="60" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>2013</strong></strong></p> </td> <td width="60" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>2012</strong></strong>(3)</p> </td> <td width="60" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Загалом</strong></strong></p> </td> <td width="60" height="33" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>Порівняно з аналогічним періодом у минулому році</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong><sup>(4)</sup></strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><em><em>Об'єми</em></em></p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">Цемент (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">34,9</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">34,8</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">3%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">136,8</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">141,1</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-3%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">Заповнювачі (млн.&nbsp;т)</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">49,2</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">47,1</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">4%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">192,8</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">188,3</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">Товарний бетон &nbsp;(млн.&nbsp;м3)</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">7,5</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">7,8</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-4%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-2%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">30,7</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">31,8</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-3%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-1%</p> </td> </tr> <tr height="16"> <td width="196" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><em><em>Результати (млн.&nbsp;євро)</em></em></p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">Обсяги продажу</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">3&nbsp;714</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">3&nbsp;809</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-2%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">5%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">15&nbsp;198</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">15&nbsp;816</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-4%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">2%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">EBITDA(1)</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">793</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">844</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-6%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">14%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">3&nbsp;102</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">3&nbsp;423</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-9%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>маржа EBITDA (%)</em></em></p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>21,4%</em></em></p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>22,2%</em></em></p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>-80&nbsp;б.&nbsp;п.</em></em></p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>+170&nbsp;б.&nbsp;п.</em></em></p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>20,4%</em></em></p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>21,6%</em></em></p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>-120&nbsp;б.п.</em></em></p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><em><em>10&nbsp;б.п.</em></em></p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">Поточний операційний прибуток</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">529</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">591</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-10%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">20%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2&nbsp;075</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2&nbsp;413</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-14%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">3%</p> </td> </tr> <tr height="16"> <td width="196" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">Чистий сукупний дохід на акції Групи</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">213</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">83</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">не вимірювалось</p> </td> <td rowspan="2" width="60" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">601</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">365</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">65%</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr height="16"> <td width="196" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">Дохід на акцію (євро)(2)</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">0,74</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">0,29</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">не вимірювалось</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">2,09</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">1,27</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">65%</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="196" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">Вільний рух коштів(1)</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">504</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">673</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-25%</p> </td> <td width="61" height="17" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">864</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">884</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-2%</p> </td> <td width="60" height="17" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr height="16"> <td width="196" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">Чиста заборгованість</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="61" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">10&nbsp;330<sup>(5)</sup></p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">11&nbsp;317</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">-9%</p> </td> <td width="60" height="16" valign="bottom"> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em><em>(1) EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух коштів&nbsp;- це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.</em></em></p> <p><em><em>(2)&nbsp; Базова середня кількість акцій на руках склала відповідно 287.3&nbsp;млн. шт. і 287,1&nbsp;млн.&nbsp;шт. за 4-й квартал 2013 року і 2012 року, і 287,3&nbsp;млн.&nbsp;шт. і 287,1&nbsp;млн.&nbsp;шт. за весь 2012&nbsp;рік і 2013&nbsp;рік відповідно.</em></em></p> <p><em><em>(3) Дані 2012 року було переформовано у відповідності до IAS19R.</em></em></p> <p><em><em>(4) &laquo;порівняно з аналогічним періодом у минулому році&raquo; розраховується &nbsp;без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2&nbsp; та інших разових доходів (Північна Америка: 24&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року і 20&nbsp;млн.&nbsp;євро у 1-му кварталі 2013, і Латинська Америка: 15&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року).</em></em></p> <p><em><em>(5) Включно з 380&nbsp;млн. євро за реалізовані активи, про що було оголошено під кінець року і вже укладено угоду. З ними чиста заборгованість вже була би менше, ніж 10&nbsp;млрд.&nbsp;євро.</em></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>EBITDA (1) Результати по регіонам</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr height="16"> <td width="200" height="16" valign="top" bgcolor="#00955E"> <p><strong><strong>(млн. євро)</strong></strong></p> </td> <td colspan="4" width="244" height="16" valign="top" bgcolor="#00955E"> <p align="center"><strong><strong>4-й квартал</strong></strong></p> </td> <td colspan="4" width="237" height="16" valign="top" bgcolor="#00955E"> <p align="center"><strong><strong>Весь рік</strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="17"> <td rowspan="2" width="200" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="2" width="75" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>2013</strong></strong></p> </td> <td rowspan="2" width="57" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>2012</strong></strong></p> </td> <td colspan="2" width="112" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Зміна</strong></strong></p> </td> <td rowspan="2" width="66" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>2013</strong></strong></p> </td> <td rowspan="2" width="57" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>2012</strong></strong></p> </td> <td colspan="2" width="114" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Зміна</strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="32"> <td width="56" height="32" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Загалом</strong></strong></p> </td> <td width="56" height="32" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Порівняно з аналогічним періодом у минулому році</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong><sup>(2)</sup></strong></strong></p> </td> <td width="55" height="32" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Загалом</strong></strong></p> </td> <td width="59" height="32" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center"><strong><strong>Порівняно з аналогічним періодом у минулому році</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong><sup>(2)</sup></strong></strong></p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>Північна Америка</p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>143</p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>160</p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>-11%</p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">26%</p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">560</p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">558</p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-</p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">18%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>Західна Європа</p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="right">94</p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>106</p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>-11%</p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">8%</p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">354</p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">507</p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-30%</p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-16%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>Центральна та Східна Європа</p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="right">50</p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>42</p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>19%</p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">65%</p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">201</p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">256</p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-21%</p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-14%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>Близький Схід та Африка</p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>297</p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>295</p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>1%</p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">10%</p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">1 153</p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">1 242</p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-7%</p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">-</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>Латинська Америка</p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="right">55</p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>85</p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p>-35%</p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">2%</p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">240</p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">296</p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-19%</p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center">-1%</p> </td> </tr> <tr height="16"> <td width="200" height="16" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>Азія</p> </td> <td width="75" height="16" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>154</p> </td> <td width="57" height="16" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>156</p> </td> <td width="56" height="16" valign="top" bgcolor="#E4F4EE"> <p>-1%</p> </td> <td width="56" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">11%</p> </td> <td width="66" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">594</p> </td> <td width="57" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">564</p> </td> <td width="55" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">5%</p> </td> <td width="59" height="16" valign="bottom" bgcolor="#E4F4EE"> <p align="center">13%</p> </td> </tr> <tr height="17"> <td width="200" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p><strong><strong>ВСЬОГО</strong></strong></p> </td> <td width="75" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p><strong><strong>793</strong></strong></p> </td> <td width="57" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p><strong><strong>844</strong></strong></p> </td> <td width="56" height="17" valign="top" bgcolor="#B1DFCF"> <p><strong><strong>-6%</strong></strong></p> </td> <td width="56" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>14%</strong></strong></p> </td> <td width="66" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>3 102</strong></strong></p> </td> <td width="57" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>3 423</strong></strong></p> </td> <td width="55" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>-9%</strong></strong></p> </td> <td width="59" height="17" valign="bottom" bgcolor="#B1DFCF"> <p align="center"><strong><strong>2%</strong></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em><em>(1)</em></em><em>&nbsp;</em><em><em>EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи,, і не є фінансовим показником з МСФЗ.</em></em></p> <p><em><em>(2)</em></em><em>&nbsp;</em><em><em>&laquo;порівняно з аналогічним періодом у минулому році&raquo; розраховується без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2&nbsp; та інших разових доходів (Північна Америка: 24&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року і</em></em><em>&nbsp;</em><em><em>20&nbsp;млн.&nbsp;євро у 1-му кварталі 2013, і Латинська Америка: 15&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2012 року).</em></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Ріст збуту</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong>та</strong></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><strong>фінансові результати</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>У 4-му кварталі продовжили зростати об'єми продажу завдяки подальшим позитивним ринковим тенденціям 3-го кварталу. На об'єми вплинуло продовження пожвавлення на ринку житлового будівництва США і стійке зростання на Близькому Сході, в Африці та Азії. Водночас в Європі спостерігалися стабільні об'єми продажів другий квартал поспіль.</p> <p>Консолідовані обсяги продажу знизилися на 2% у 4-му кварталі, на що впливали несприятливі коливання курсів валют (-7,5% або -259&nbsp;млн.&nbsp;євро), зокрема, в Бразилії, Індії, ПАР та Канаді. Без врахування придбань і змін курсів валют обсяги продажу зросли на 5% завдяки збільшенню об'ємів та підвищенню цін внаслідок інфляції собівартості усього асортименту продукції.</p> <p>На EBITDA 4-го кварталу вплинули також курси валют (-8% або -63&nbsp;млн.&nbsp;євро), разові доходи 4-го кварталу 2012 року (всього 39&nbsp;млн. євро) і зниження продажів квот на викиди CO2 (14&nbsp;млн.&nbsp;євро у 4-му кварталі 2013 року порівняно з 30&nbsp;млн. євро у 4-му кварталі 2012 року). Порівняно з аналогічним періодом у минулому році у 4-му кварталі EBITDA зріс на 14%, значною мірою завдяки Північній Америці, Близькому Сходу&nbsp;/&nbsp;Африці, де спостерігалося зростання на 26% і 10% відповідно. Прискорене зниження витрат та інноваційні заходи більш ніж компенсували інфляцію собівартості і загальний негативний ефект на 20&nbsp;млн.&nbsp;євро від подальшого зменшення товарно-матеріальних запасів у 4-му кварталі. Ціни на цемент залишалися стабільними у 4-му кварталі в порівнянні з 3-м кварталом, и за рік зросли на 2%. У 2013 році Група активно підвищувала ціни, хоча вплив на EBITDA був обмежений корекцією цін у деяких країнах і несприятливим впливом структури продукції.</p> <p>Чистий сукупний дохід на акції Групи за квартал склав 213&nbsp;млн. євро завдяки реалізації виробничих активів у Гондурасі (172&nbsp;млн.&nbsp;євро, після сплати податків).</p> <p>Чиста заборгованість за минулий рік знизилася на 1&nbsp;млрд.&nbsp;євро завдяки подальшому цілеспрямованому зменшенню частки позикового капіталу, який станом на 31 грудня склав 10,3&nbsp;млрд.&nbsp;євро. З того часу нам вдалося отримати ще 380&nbsp;млн.&nbsp;євро від реалізації активів в рамках вже оформлених угод. Ці реалізовані активи включають пакет акцій на 20% у спільному підприємстві з виробництва гіпсу з групою Etex і активи у штату Меріленд. Таке зниження заборгованості стало можливим завдяки суворій дисципліні капітальних затрат, реалізації активів та покращенню показників оборотного капіталу.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Інвестиції і реалізація активів</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>У 4-му кварталі інвестиції склали 306&nbsp;млн.&nbsp;євро.</p> <ul class="unIndentedList"> <li> Капітальні затрати на підтримання діяльності на сягнули 172млн.євро.</li> <li> Інвестиції на розвиток сягнули 134млн.євро. Сюди увійшли інвестиції у заводи в Ексшо (Західна Канада) і Равені (штат Нью-Йорк, США) та у побудову нових цементних заводів у Калузі (Росія) та Раджастані (Індія).</li> </ul> <p>Завод у Раджастані (2,6&nbsp;млн.&nbsp;т) почав роботу в жовтні. Скориставшись можливістю інвестувати в усунення &laquo;вузьких місць&raquo;, ми додали потужностей на Філіппінах, у Бразилії (Ріо-де-Жанейро) та Алжирі (разом 1,8&nbsp;млн.&nbsp;т), що поступово нарощують виробництво і дозволяють нам отримати вигоду від зростання ринків цих країн.</p> <p>Після завершення продажу активів у Гондурасі в 4-му кварталі сума коштів, отриманих від реалізації активів Групи в</p> <p>2013 році, сягнула 1,3&nbsp;млрд.&nbsp;євро. Головним чином, було реалізовано підприємства з виробництва гіпсу в США, декілька щебеневих кар'єрів у США і цементні заводи в Україні та Гондурасі. Всі продажі відбулися на вигідних умовах. Також ми отримали 0,2&nbsp;млрд.&nbsp;євро він нашого нового індійського партнера на розвиток потужностей Групи в цій країні. В майбутньому Група продовжить оптимізацію активів для створення більшої цінності.</p> <p><strong><strong>&nbsp;</strong></strong></p> <p><strong><strong>ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ</strong></strong></p> <p><strong><strong>&nbsp;</strong></strong></p> <p>Аналітичну презентацію з результатами і фінансовими даними за 4-й квартал, який закінчився 31 грудня 2013 року, включно з адміністративним звітом і консолідованими фінансовими звітами (за винятком приміток) можна завантажити з веб-сайту Lafarge.<a href="http://www.lafarge.com/" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p><strong><strong>&nbsp;</strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Наступна фінансова публікація Групи Lafarge&nbsp;- Результати 1-го кварталу 2014 року&nbsp;- з'явиться 6 травня 2014 року (перед відкриттям фондового ринку NYSE Euronext Paris).</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><em>Важливе застереження&nbsp;- твердження про майбутнє:</em></strong></em></p> <p><em><em>Даний документ містить твердження про майбутнє. Такі твердження є не прогнозами щодо результатів або будь-яких показників ефективності роботи, а тенденціями або цілями, залежно від ситуації, які стосуються планів, ініціатив, подій, продуктів. рішень та послуг, розвитку та потенціалу. Хоча у Lafarge переконані, що очікування, відображені у таких твердженнях про майбутнє, базуються на розумних припущеннях станом на час публікації даного документу, попереджаємо усіх інвесторів, що ці твердження не гарантують майбутні ефективні результати. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих тверджень про майбутнє внаслідок низки ризиків та невизначеності, багато з яких складно передбачити і на які Lafarge загалом не має впливу, зокрема, ризиків, описаних у річному звіті Lafarge, який доступний на веб-сайті &nbsp;</em></em><a href="http://www.lafarge.com/" target="" title=""><em><em>(www.lafarge.com),</em></em><em>&nbsp;</em></a><em><em>і невизначеностей, пов'язаних із ринковою кон'юнктурою та реалізацією наших планів. Відповідно, ми застерігаємо вас, що на такі твердження про майбутнє не можна покладатися. Lafarge не гарантує, що ці твердження про майбутнє будуть оновлюватися.</em></em></p> <p><em><em>Більш детальну інформацію про Lafarge можна отримати на веб-сайті компанії (www.lafarge.com), в т.ч. в розділі &laquo;Регламентована інформація&raquo;</em></em></p> <p><em><em>Даний документ не є ні пропозицією з продажу, ні проханням придбати акції Lafarge.</em></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><strong>ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ</strong></strong></p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. У компанії працює 64&nbsp;000 працівників у 62 країнах. У 2013 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,2&nbsp;млрд.&nbsp;євро. Група займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та заповнювачі,&nbsp; і робить вагомий внесок у будівництво міст в усьому світі. Інноваційні рішення компанії дозволяють спорудити більше житла, зробити його компактнішим, довговічнішим, красивішим і краще сполученим. Маючи у своєму розпорядженні провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії:&nbsp;<a href="http://www.lafarge.com/" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> Wed, 19 Feb 2014 15:45:10 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1395736928096/PR_UK#224123764&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2014-02-19T15:45:10Z «Лафарж Україна» стала переможцем національного конкурсу «100 кращих товарів України» 2013 http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1384444529494/PR_UK#1222015571&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>1 листопада 2013 року під час урочистої церемонії &laquo;Лафарж Україна&raquo;, представлена ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;, була нагороджена як переможець 10-го ювілейного конкурсу якості продукції &laquo;100 кращих товарів України&raquo; у номінації &laquo;Продукція виробничо-технічного призначення&raquo;. Високу експертну оцінку отримав гранітний щебінь підприємства фракції 5-20мм.</p><p>Камінь Клесівського кар'єру був визнаний одним із найкращих за своїми фізико-хімічними властивостями. А поєднавши використання передової техніки найкращих світових виробників із забезпеченням усього виробничого процесу - від буріння і вибухових робіт до відвантаження готової продукції клієнтам виключно власними силами, підприємство отримало можливість запропонувати продукцію найвищої якості, за найбільш конкурентною ціною, і в кількості, необхідної для забезпечення заявок найбільших покупців на внутрішньому і зовнішньому ринках.</p> <p><span style="background-color: #ffffff;"><br /></span></p> <p>5-20мм - хоч і дрібна фракція щебеню, але дуже важлива для будівельної галузі, так само як і для розвитку міст й інфраструктури. Щебінь даної фракції в основному використовується в асфальтобетонних сумішах. Даний розмір дає найбільше зчеплення в суміші, що у свою чергу робить бетон максимально міцним, а також надає гладкості поверхням бетонних блоків, що зводить до мінімуму підготовку стін, підлог і стель будівель до завершального етапу обробки: проклейки шпалер, укладання плитки і т.д. Дана фракція - найбільш використовувана в усіх будівельних роботах.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Окрім того 1-2 листопада у приміщені Національного центру ділового та культурного співробітництва &laquo;Український дім&raquo; відбулася національна виставка &laquo;100 кращих товарів України&raquo;, в якій ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; взяло безпосередню участь і представило асортимент своєї щебеневої продукції разом з іншими, відзначеними конкурсом, підприємствами Рівненської області - регіону в якому розміщене Клесівське щебеневе підприємство. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;100 кращих товарів України&raquo; є економічно та соціально важливим державним проектом у сфері виробництва та просування на ринок високоякісних товарів та послуг, який покликаний сприяти підвищенню споживчих властивостей та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, впровадженню на підприємствах сучасних систем управління.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) &laquo;100 кращих товарів України&raquo;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Це єдиний державний щорічний конкурс, який визначає найкращі зразки вітчизняної продукції. Його організатором є Мінекономрозвитку, а на місцевому рівні - регіональні науково-виробничі центри стандартизації метрології та сертифікації. Захід проходить під патронатом Президента України і проводиться у 25 регіонах України та м. Києві, Севастополі і Кривому Розі у три етапи - підготовчий, регіональний і загальнодержавний.<br />Оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) проводиться на основі відповідних нормативно-методичних документів Конкурсу. Експертизу документів та оцінювання якості продукції здійснюють група експертів як на регіональному так і на загальнодержавному рівнях. До складу експертних груп входять кваліфіковані фахівці у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. <br />Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на офіційному сайті ДП &laquo;Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості <a href="http://www.ukrndnc.org.ua" target="" title="">www.ukrndnc.org.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про &laquo;Лафарж Україна&raquo; </em></strong></p> <p><br />Компанія є одним з провідних постачальників нерудних матеріалів на українському будівельному ринку. &laquo;Лафарж&raquo; в Україні представляє щебеневий напрямок виробництва з 2004 року і наразі володіє наступними підприємствами: <strong>Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;</strong> (смт. Клесів, Сарненський р-н, Рівненська обл.), <strong>Кощіївський гранітний кар'єр </strong>(поблизу с. Кощіївка, Фастівський р-н, Київська обл.), та <strong>Майдан-Іспаський піщано-гравійний кар'єр</strong> (с. Іспас, Вижницький р-н, Чернівецька обл.)<br />Підприємства займаються розробкою родовищ нерудних копалин та переробкою добутої сировини на будівельні матеріали з подальшою їх реалізацією.<br />Загальна виробнича потужність підприємств &laquo;Лафарж&raquo; в Україні становить більше 7 млн. тонн сировини на рік.<br />Компанія пропонує високоякісну гранітну і гравійну щебеневу продукцію різних фракцій, а також будівельний пісок. <br />Вироблена продукція сертифікована в Україні, Росії, Польщі та Білорусі. <br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p><br /><strong><em>Про Lafarge у світі</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. Вона налічує 65 000 працівників у 64 країнах. У 2012 році виручка від продаж Компанії склали 15,8 млрд. євро. Займаючи провідні позиції в усіх напрямах своєї діяльності - виробництві цементу, щебеню та бетону, Група робить вклад у будівництво міст по всьому світу завдяки інноваційним рішенням, що дозволяють робити житло доступнішим, забудову компактнішою, споруди довговічнішими, будівлі красивішими, а інфраструктуру досконалішою.<br />Володіючи провідним у світі центром дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає Компанії впроваджувати екологічно раціональне будівництво та архітектурну креативність. З 2010 року група Lafarge входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, завдяки ефективним діям у напрямі сталого розвитку.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 15 Nov 2013 16:10:37 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1384444529494/PR_UK#1222015571&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-11-15T16:10:37Z «Лафарж Україна» переможець ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1382078810641/PR_UK#236293266&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p><strong>3-й рік поспіль &laquo;Лафарж&raquo; в Україні, яку представляє ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;, визнають переможцем ХІІ Всеукраїнського конкурсу &laquo;Екологічна якість та безпека&raquo; у номінації &laquo;Екологічна якість та безпека територій&raquo;, організованого Всеукраїнською громадською організацією &laquo;Жива планета&raquo;.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>15 жовтня 2013 року відбулося нагородження переможців Конкурсу під час урочистого відкриття ІІ Міжнародного форуму для стійкого розвитку &laquo;GREEN MIND&raquo;, що проходить під патронатом Міністерства екології та природних ресурсів України.</strong></p> <p>&nbsp;</p><p>Згідно з умовами конкурсу ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; став переможцем у номінації, насамперед, за впровадження та постійне удосконалення заходів для зменшення пилоутворення, за сертифікацію компанії у відповідності до міжнародних стандартів ISO 14001, ISO 9001 і впровадження систем управління якістю та екологічного менеджменту, за заходи з управління відходами, моніторинг ефективного використання водних та енергоресурсів тощо.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В урочистому відкритті форуму та нагородженні переможців ХIІ Всеукраїнського конкурсу &laquo;Екологічна якість та безпека&raquo; взяв участь Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, а також голова Державної екологічної інспекції України Павло Жила, керівники галузевих Міністерств і відомств, представники делегації Європейського Союзу в Україні, посольств і бізнес - асоціацій та ін.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Всеукраїнський конкурс &laquo;Екологічна якість та безпека&raquo;</em></strong></p> <p><strong></strong><br />Проводиться щорічно з 2001 року з метою відзначення та популяризація кращих досягнень вітчизняних установ, підприємств та організації з упровадження більш чистих технологій виробництва та систем екологічного управління.<br />Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті Всеукраїнською громадською організацією &laquo;Жива планета&raquo; <a href="http://www.ecolabel.org.ua" target="" title="">www.ecolabel.org.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про &laquo;Лафарж Україна&raquo; </em></strong></p> <p><br />Компанія є одним з провідних постачальників нерудних матеріалів на українському будівельному ринку. &laquo;Лафарж&raquo; в Україні представляє щебеневий напрямок виробництва з 2004 року і наразі володіє наступними підприємствами: <strong>Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;</strong> (смт. Клесів, Сарненський р-н, Рівненська обл.), <strong>Кощіївський гранітний кар'єр</strong> (поблизу с. Кощіївка, Фастівський р-н, Київська обл.), та <strong>Майдан-Іспаський піщано-гравійний кар'єр</strong> (с. Іспас, Вижницький р-н, Чернівецька обл.)<br />Підприємства займаються розробкою родовищ нерудних копалин та переробкою добутої сировини на будівельні матеріали з подальшою їх реалізацією.<br />Загальна виробнича потужність підприємств &laquo;Лафарж&raquo; в Україні становить більше 7 млн. тонн сировини на рік.<br />Компанія пропонує високоякісну гранітну і гравійну щебеневу продукцію різних фракцій, а також будівельний пісок. <br />Вироблена продукція сертифікована в Україні, Росії, Польщі та Білорусі. <br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Lafarge у світі</em></strong></p> <p><br />Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. Вона налічує 65 000 працівників у 64 країнах. У 2012 році виручка від продаж Компанії склали 15,8 млрд. євро. Займаючи провідні позиції в усіх напрямах своєї діяльності - виробництві цементу, щебеню та бетону, Група робить вклад у будівництво міст по всьому світу завдяки інноваційним рішенням, що дозволяють робити житло доступнішим, забудову компактнішою, споруди довговічнішими, будівлі красивішими, а інфраструктуру досконалішою.<br />Володіючи провідним у світі центром дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає Компанії впроваджувати екологічно раціональне будівництво та архітектурну креативність. З 2010 року група Lafarge входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, завдяки ефективним діям у напрямі сталого розвитку. Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 18 Oct 2013 07:25:33 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1382078810641/PR_UK#236293266&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-10-18T07:25:33Z Відкриття підприємства з виробництва щебеню в Чернівецькій області http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1372836951696/PR_UK#1475157520&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--></p> <p>25 липня 2013 року, світовий лідер з виробництва будівельних матеріалів, французька група компаній Lafarge (&laquo;Лафарж&raquo;) спільно з інвестиційним партнером Європейським Банком Реконструкції та Розвитку урочисто відкрила підприємство з виробництва щебеневої продукції у Вижницькому районі Чернівецької області.</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p><p>Урочисте відкриття відбулося в с. Іспас на території підприємства за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Алена Ремі, голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Папієва, заступника директора ЄБРР в Україні Грема Хатчисона.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Проект реалізує &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo;*.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Підприємство відкрито на базі Майдан-Іспаського родовища піщано-гравійної сировини. У 2011-2012 рр. був здійснений монтаж дробарно-сортувального заводу та проведені пусконалагоджувальні роботи. У 2013 році підприємство було повністю введене в експлуатацію. Виробнича потужність&nbsp; заводу складає 600&nbsp;000 тонн щебеневої продукції на рік.</p> <p>Продукція підприємства сертифікована і може застосовуватися в якості крупних заповнювачів для важких бетонів, для дорожніх та інших видів будівельних робіт. Її будуть поставляти на внутрішній ринок країни, а також закордон.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Група Lafarge принесе в регіон високі стандарти з охорони праці та техніки безпеки, а також захисту навколишнього середовища, які Компанія застосовує під час видобутку корисних копалин по всьому світі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;<em>Запуск нашого &laquo;сухого</em><em>&raquo; </em><em>кар'єру допоможе у вирішенні екологічних проблем регіону, так як ми зможемо запропонувати високоякісну продукцію замість річкового гравію, який добувають з річок, завдаючи непоправної шкоди природі&raquo;, - </em>відзначає генеральний директор &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo; Олександр Жоржевич Скрипник.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Відкриваючи нові виробництва, Група не тільки створює нові робочі місця, але й підтримує місцеві громади.</p> <p>&laquo;<em>У нас підписаний договір про соціально-економічну підтримку села Іспас на 1 млн грн., з яких Компанія вже надала допомоги на більше, ніж </em><em>8</em><em>00 тис.</em><em> грн</em>&raquo;, -. сказав О.Ж. Скрипник.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Зокрема, за рахунок коштів підприємства в селі Іспас проведено газове опалення школи. Крім цього, під час повені 2008 року підприємство передало селу Чорногузи екскаватор. А під час повені 2010 року надало фінансову допомогу Чернівецькій ОДА в розмірі 100 тис. грн.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>*Про&nbsp;&laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Компанія є одним з провідних постачальників нерудних матеріалів на українському будівельному ринку. &laquo;Лафарж&raquo; в Україні представляє щебеневий напрямок виробництва з 2004 року і наразі володіє наступними підприємствами: <strong>Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;</strong> (смт. Клесів, Сарненський р-н, Рівненська обл.), <strong>Кощіївський гранітний кар'єр</strong> (поблизу с. Кощіївка, Фастівський р-н, Київська обл.), та <strong>Майдан-Іспаський піщано-гравійний кар'єр</strong> (с. Іспас, Вижницький р-н, Чернівецька обл.)<br />Підприємства займаються розробкою родовищ нерудних копалин та переробкою добутої сировини на будівельні матеріали з подальшою їх реалізацією.<br />Загальна виробнича потужність підприємств &laquo;Лафарж&raquo; в Україні становить більше 7 млн. тонн сировини на рік.<br />Компанія пропонує високоякісну гранітну і гравійну щебеневу продукцію різних фракцій, а також будівельний пісок. <br />Вироблена продукція сертифікована в Україні, Росії, Польщі та Білорусі. <br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>Про </em></strong><strong><em>Lafarge</em></strong><strong><em> у світі</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Lafarge</em> є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. Вона налічує 65 000 працівників у 64 країнах. У 2012 році обсяги продажів Компанії склали 15,8 млрд. євро. Займаючи провідні позиції в усіх напрямах своєї діяльності - виробництві цементу, щебеню &nbsp;та бетону, Група робить вклад у будівництво міст по всьому світу завдяки інноваційним рішенням, що дозволяють робити житло доступнішим, забудову компактнішою, споруди довговічнішими, будівлі красивішими, а інфраструктуру досконалішою.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Володіючи провідним у світі центром дослідження будівельних матеріалів, <em>Lafarge</em> закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає Компанії впроваджувати екологічно раціональне будівництво та архітектурну креативність. З 2010 року група <em>Lafarge</em> входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, завдяки ефективним діям у напрямі сталого розвитку. Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Компанії&nbsp;<a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Thu, 25 Jul 2013 07:36:51 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1372836951696/PR_UK#1475157520&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-07-25T07:36:51Z “Будуємо кращі міста” - ціль як рушійна сила інновацій http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1366110982495/PR_UK#1098027823&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>Робити вклад у покращення міст &ndash; це ціль компанії &laquo;Лафарж&raquo;, яка лежить в основі її ііноваційних рішень, а тепер відображена і в оновленому корпоративному логотипові.</p><p>До 2050 року 70 відсотків населення світу, що становитиме 9 млрд людей, проживатиме у великих і малих містах на противагу нинішнім 50-тьом відсоткам*. Урбанізація в таких масштабах стане викликом і водночас можливістю для будівельної галузі, в тому числі і для &laquo;Лафарж&raquo;, яка представлена по всьому світі, особливо в країнах, що розвиваються, де &laquo;Лафарж&raquo; має міцні позиції.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Як лідер в цементному, щебеневому та бетонному бізнесі, компанія &laquo;Лафарж&raquo; визначила розвиток інновацій та підвищення ефективності роботи основними принципами своєї конкурентної стратегії. Їїголовним завданням є вклад у будівництво кращих міст по всьому світі завдяки створенню продукції та будівельних рішень з високою доданою вартістю, а також наданню послуг, які допоможуть вирішити ряд викликів, пов'язаних із глобальною урбанізацією.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Отже, &laquo;Лафарж&raquo; пропонує рішення, які допоможуть містам:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Активізувати житлове будівництво</strong>, вирішуючи питання житло забезпечення для всіх, включно з наданням доступного&nbsp; житла. </li> <li><strong>Бути компактнішими</strong>,&nbsp; будуючи вертикальні конструкції, що допомагають зменшити стихійне розростання міст.</li> <li><strong>Бути довговічнішими</strong>, будуючи триваліші конструкції з повним урахуванням екологічних проблем, особливо енергоефективності в будівлях та&nbsp; використання водних ресурсів. </li> <li><strong>Бути красивішими</strong>, реалізуючи творчі архітектурні ідеї.</li> <li><strong>Мати покращену інфраструктуру і сполучення</strong>, завдяки спеціальним пропозиціям для доріг, аеропортів, стадіонів, мостів, тунелів та для всіх інфраструктур взагалі.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Згідно з нашими планами у 2012-2013 роках ця стратегія вкладу у покращення міст повинна забезпечити Компанії приріст Ebitda (прибутку до відрахування податків та зборів) у розімрі 450 мільйонів євро за рахунок впровадження нових продуктів та послуг, нової ринкової стратегії, а також вдосконалення ефективності її бізнес-поцесів.</p> <p><em>* За даними звіту ООН &laquo;Перспективи світової урбанізації (2011)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p>Група &laquo;Лафарж&raquo; є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. Вона налічує 65 000 працівників у 64 країнах. У 2012 році обсяги продажів Компанії склали 15,8 млрд. євро. Займаючи провідні позиції в усіх напрямах своєї діяльності - виробництві цементу, щебеню &nbsp;та бетону, Група робить вклад у будівництво міст по всьому світу завдяки інноваційним рішенням, що дозволяють робити житло доступнішим, забудову компактнішою, споруди довговічнішими, будівлі красивішими, а інфраструктуру досконалішою.</p> <p>Володіючи провідним у світі центром дослідження будівельних матеріалів, &laquo;Лафарж&raquo; закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає Компанії впроваджувати екологічно раціональне будівництво та архітектурну креативність. З 2010 року група &laquo;Лафарж&raquo; входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, завдяки ефективним діям у напрямі сталого розвитку. Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Компанії&nbsp;<a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 19 Apr 2013 07:20:52 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1366110982495/PR_UK#1098027823&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-04-19T07:20:52Z «Лафарж Україна» серед сумлінних платників податків 2012 http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1370248279469/PR_UK#136533190&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>03 квітня 2013 року&nbsp; &laquo;Лафарж Україна&raquo;, бізнес-напрям &laquo;Щебінь Україна&raquo;, представлений ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин Технобуд&raquo;, було визнано переможцем регіонального туру Всеукраїнського Рейтингу &laquo;Сумлінні платники податків-2012&raquo; у номінації &laquo;Сумлінний платник податків у галузі промисловості&raquo;.<strong> </strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p><p>Урочиста церемонія нагородження проходила у приміщенні Рівненської облдержадміністрації за участю керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради, представників податкової служби, громадських організацій та журналістів.</p> <p>&nbsp;</p> <p>У першому турі Рейтингу переможців відповідно Положення про Всеукраїнський рейтинг &laquo;Сумлінні платники податків&raquo; визначала Обласна (регіональна) рейтингова комісія, до складу якої увійшли представники облдержадміністрації, обласної ради, податкової служби, засобів масової інформації, регіональних бізнес-асоціацій.</p> <p>&nbsp;</p> <p>На визначення &laquo;кращих із кращих&raquo; впливали такі критерії відбору, як збільшення , повнота та своєчасність сплати податків та зборів, відсутність податкового боргу, своєчасна видача заробітної плати робітникам, відсутність порушень податкового законодавства, а також реалізовані соціальні програми і проекти. Основним же аргументом для визначення переможців було співвідношення сплачених податків до отриманих доходів.</p> <p><br /><strong>ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ</strong></p> <p><em><strong><br /></strong></em></p> <p><strong><em>Про щорічний Всеукраїнський рейтинг &laquo;Сумлінні платники податків&raquo;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Щорічний Всеукраїнський Рейтинг &laquo;Сумлінні платники податків&raquo; започатковано Асоціацією платників податків України у 2010 році з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків. Завдання Рейтингу - посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни і підвищення загальної культури сплати податків. <br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті рейтингу <a href="http://sppu.org.ua" target="" title="">http://sppu.org.ua/</a></p> <p><em><strong><br /></strong></em></p> <p><strong><em>Про ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; розташоване в смт. Клесів Рівненської обл. Підприємство представляє бізнес-напрям &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo; з 2004. Завод працює з 1949 року. Основний вид діяльності - розробка гранітного родовища та переробка добутої сировини на щебінь різних фракцій з подальшою реалізацією виготовленої продукції. <br />ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; виробляє кубовидний щебінь, сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільша частка готової продукції експортується в Росію, Польщу та Білорусію. Потужність підприємства становить понад 4 млн тонн щебеню в рік. В 2012 році компанія реалізувала 3 693 000 тонн продукції.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про &laquo;Лафарж&raquo; в Україні <br /></em></strong> <br />&laquo;Лафарж Україна&raquo; є одним з провідних постачальників будівельних матеріалів на будівельному ринку України з 1999 року. Сьогодні &laquo;Лафарж Україна&raquo; представлена двома бізнес-напрямами: <br /> &laquo;Щебінь&raquo; до складу якого входять 3 підприємства, розташовані в Рівненській, Київській та Чернівецькій областях.<br /> &laquo;Цемент&raquo; (представник ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo;), що складається з одного заводу в Миколаєві Львівської області.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Lafarge у світі</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. Вона налічує 65 000 працівників у 64 країнах. У 2012 році обсяги продажів Компанії склали 15,8 млрд. євро. Займаючи провідні позиції в усіх напрямах своєї діяльності - виробництві цементу, щебеню та бетону, Група робить вклад у будівництво міст по всьому світу завдяки інноваційним рішенням, що дозволяють робити житло доступнішим, забудову компактнішою, споруди довговічнішими, будівлі красивішими, а інфраструктуру досконалішою.</p> <p>Володіючи провідним у світі центром дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає Компанії впроваджувати екологічно раціональне будівництво та архітектурну креативність. З 2010 року група Lafarge входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, завдяки ефективним діям у напрямі сталого розвитку.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Компанії<a href="http://www.lafarge.com" target="" title=""> www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 03 Apr 2013 08:48:05 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1370248279469/PR_UK#136533190&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-04-03T08:48:05Z "Лафарж Україна" здобула перемогу в Конкурсі на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1365685477032/PR_UK#1930451262&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>Компанія &laquo;Лафарж Україна&raquo;, бізнес-напрям &laquo;Щебінь&raquo;, представлений підприємством ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo;, отримала нагороду за перше місце у національному етапі 4-го Конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції і послуг Конкурсу від Рівненщини. Урочиста церемонія нагородження відбулася 29 березня у приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України.</p><p>ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; гідно показало свої переваги у конкурентній боротьбі з 34-ма конкурсантами із 23 регіонів України. До участі в конкурсі допускалися ті підприємства, що мають впроваджену систему управління якістю та експортують свою продукцію не менш, ніж у дві країни світу.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Переможців визначали за критеріями можливостей та результативності. Зокрема, до уваги брали роль керівництва; задоволеність персоналу; партнерство і ресурси підприємства; ефективність процесів, що здійснюються організацією; задоволеність споживачів якістю продукції, вплив підприємства на суспільство тощо.</p> <p><br /><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про Конкурс </em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Конкурс на здобуття премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг проводиться в Україні та інших країнах СНД з 2006 року на виконання Рішення Ради глав урядів держав-участниць СНД. Конкурс проводиться у два етапи - національний та міждержавний.</p> <p><em><strong><br /></strong></em></p> <p><em> </em></p> <p><strong><em>Про ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;</em></strong></p> <p><em> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; розташоване в смт. Клесів Рівненської обл. Підприємство представляє бізнес-напрям &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo; з 2004. Завод працює з 1949 року. Основний вид діяльності - розробка гранітного родовища та переробка добутої сировини на щебінь різних фракцій з подальшою реалізацією виготовленої продукції.</p> <p>ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; виробляє кубовидний щебінь, сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільша частка готової продукції експортується в Росію, Польщу та Білорусію. Потужність підприємства становить понад 4 млн тонн щебеню в рік. В 2011 році компанія реалізувала 3 484 000 тонн продукції.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p><br /><strong><em>Про &laquo;Лафарж&raquo; в Україні </em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;Лафарж Україна&raquo; є одним з провідних постачальників будівельних матеріалів на будівельному ринку України з 1999 року. Сьогодні &laquo;Лафарж Україна&raquo; представлена двома бізнес-напрямами: &laquo;Щебінь&raquo; до складу якого входять 3 підприємства, розташовані в Рівненській, Київській та Чернівецькій областях.<br /> &laquo;Цемент&raquo; (представник ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo;), що складається з одного заводу в Миколаєві Львівської області.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <p><br /><strong><em>Про компанію Lafarge</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі. У компанії працює 68 000 працівників у 64 країнах. У 2011 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,3 млрд. євро. <br />З 2010 року Група &laquo;Лафарж&raquo; входить до Індексу Доу Джонса, першого світового критерію стійкості, на знак визнання дій компанії у напрямку сталого розвитку. <br />Володіючи провідним центром дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.<br />Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 29 Mar 2013 14:31:36 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1365685477032/PR_UK#1930451262&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2013-03-29T14:31:36Z Вже протягом року бізнес-напрям «Лафарж Щебінь» в Україні співпрацює та надає постійну підтримку «КМБФ «Фудбенк» http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344250870603/PR_UK#463115527&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>19 липня 2012 року &laquo;Київський міський благодійний фонд &laquo;Фудбенк&raquo; (&laquo;КМБФ &laquo;Фудбенк&raquo;) відзначив річницю своєї діяльності в Україні. Від початку заснування фонду &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo; (представлений ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;) неодноразово надавало матеріальну та консультативну допомогу благодійній організації. Компанія &nbsp;виділила 50&nbsp;000 грн на підтримку &laquo;Фудбенку&raquo; в Україні протягом року. За свій внесок у розвиток&nbsp; фонду, &laquo;Лафарж Щебінь Україна&raquo; отримав лист подяки від Європейської Федерації &laquo;Фудбенків&raquo;.</p><p>Товариство було запрошене на презентацію, з нагоди відзначення першої річниці роботи &laquo;Київського міського благодійного фонду &laquo;Фудбенк&raquo;. На заході керівництво фонду підбило підсумки своєї діяльності та презентувало план подальшого розвитку. За перший рік свого функціонування в Україні &laquo;Фудбенк&raquo; взяв шефство над 96 організаціями та налагодив співпрацю з 16 партнерами-донорами. Окрім продуктів харчування на суму 13&nbsp;318&nbsp;817 грн. благодійний фонд &laquo;Фудбенк&raquo; також залучив 467 тис. грн. пожертвувань на розвиток матеріальної бази.</p> <p>"Лафарж Щебінь Україна" і надалі буде сприяти і приймати участь у діяльності Київського міського благодійного фонду &laquo;Фудбенк&raquo; у рамках корпоративної політики&nbsp;<em>Lafarge</em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>Про&nbsp;КМБФ &laquo;Фудбенк</em></strong><strong>&raquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Благодійна організація &laquo;Київський міський благодійний фонд &laquo;Фудбенк&raquo; (&laquo;КМБФ &laquo;Фудбенк&raquo;) - це неприбуткова суспільно корисна непідприємницька організація, основною статутною метою якої є об'єднання зусиль різноманітних організацій, юридичних та фізичних осіб для здійснення благодійних заходів спрямованих на покращення продовольчого забезпечення соціально незахищених верств населення та боротьбу з голодом.</p> <p>&laquo;КМБФ &laquo;Фудбенк&raquo; було зареєстровано в Україні 05.04.2011 р. за підтримки Європейської Федерації &laquo;Фудбенків&raquo; (The European Federation of Food Banks (FEBA) - http://www.eurofoodbank.org/), яка була створена в 1986 році і на сьогоднішній день об'єднує 240 організацій Фудбенк в 21 країні Європи.</p> <p>Основними донорами &laquo;Фудбенку&raquo; є підприємства сектору виробництва та реалізації харчових продуктів.</p> <p>Наразі КМБФ &laquo;Фудбенк&raquo; успішно співпрацює з 16 компаніями-донорами продовольства, опікуючись 96 благодійними організаціями та установами у 12 регіонах України.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.foodbank.com.ua/" target="" title="">www.foodbank.com.ua</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про &laquo;Лафарж&raquo; в Україні &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;Лафарж Україна&nbsp;&raquo; є одним з провідних постачальників будівельних матеріалів на будівельному ринку України з 1999 року. На сьогодні &laquo;Лафарж Україна&raquo; представлена ​​двома бізнес-напрямами - &laquo;Щебінь&raquo; (представник ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;), до складу якого входять 3 підприємства, розташовані в Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і &laquo;Цемент&raquo; (представник ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo;), що складається з одного заводу в Миколаєві Львівської області</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua/" target="" title="">www.lafarge.ua</a>&nbsp;<a href="http://www.lafarge.com/" target="" title=""><strong><em><br /></em></strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про компанію Lafarge</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge&nbsp;є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі. У компанії працює 68 000 працівників у 64 країнах. У 2011 році обсяги продажів&nbsp;&nbsp;Lafarge&nbsp;сягнули 15,3 млрд. євро.</p> <p>Другий рік підряд,&nbsp;Lafarge&nbsp;займає місце в ТОП-10 з 500 компаній, оцінених &nbsp;"Проектом з оприлюднення інформації про викиди вуглецю" (Carbon Disclosure Project), які відзначили стратегію та дії компанії проти глобального потепління.</p> <p>Розвиваючи свої провідні центри дослідження будівельних матеріалів,&nbsp;Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 20 Jul 2012 11:01:08 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344250870603/PR_UK#463115527&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2012-07-20T11:01:08Z "Лафарж Україна" прийнято до елітного Клубу досконалості охорони праці та безпеки здоров’я http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344258758144/PR_UK#1649401909&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>За результатами діяльності за 2011 рік &laquo;Лафарж Україна&raquo;, до якого входить бізнес-напрям &laquo;Цемент&raquo; (представник ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo;) та бізнес-напрям Щебінь (низка підприємств в Київській, Рівненській та Чернівецькій областях), було прийнято до елітного Клубу досконалості з безпеки праці та здоров'я групи &laquo;Лафарж&raquo;. До цього Клубу входить лише близько 30% компанії Групи з усього світу. Отже цим фактом, на міжнародному рівні було визнано результативність зусиль команди української компанії в напрямку досягнення високих світових стандартів безпеки праці та охорони здоров'я.</p><p>Відтак, за підсумками 2011 року на ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo; (бізнес-напрям &laquo;Цемент&raquo;) та підприємствах ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; (бізнес-напрям &laquo;Щебінь&raquo;) протягом багатьох років не було зафіксовано жодного смертельного випадку, близько 2 років не було жодного випадку, який призвів би до тимчасової працездатності, рівень небезпечних випадків зведено до мінімуму, та, відповідно, досягнуто високий рівень культури охорони здоров'я та безпеки праці.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&laquo;Ставши членом Клубу досконалості Лафарж Україна отримала можливість пишатися і відзначати працівників за їх успіхи в обов'язковому дотримані норм та стандартів з техніки безпеки, а також сприяти подальшому зростанню рівня культури в охороні праці та безпеки&raquo;, - зазначає <strong>Гюнтер Сметана, президент Лафарж Україна</strong>.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong><em>Про бізнес-напрям &laquo;Цемент&raquo;, Лафарж Україна</em></strong></p> <p>Бізнес-напрямок&nbsp; &laquo;Цемент&raquo; представлений <em>Публічним акціонерне товариство &laquo;Миколаївцемент&raquo;</em> є цементним заводом у м.&nbsp;Миколаєві Львівської області. Діє з 1950 року.</p> <p>Виробляє три типи цементу для різних потреб. У 2011 році клієнтам в усіх куточках країни було поставлено 912&nbsp;000 тонн цементу. Його було використано при спорудженні багатьох житлових будинків, шкіл, лікарень та об'єктів інфраструктури в Україні. Зокрема, продукція підприємства була використана при будівництві об'єктів, пов'язаних з футбольним чемпіонатом Євро-2012.</p> <p>Підприємство займає міцну позицію на національному ринку цементу. Природним ринком збуту є західний регіон України. З 1999 року завод є частиною Групи <em>Lafarge</em> - світового лідера у галузі будівельних матеріалів.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge./" target="" title="">www.lafarge.</a>ua</p> <p>&nbsp;</p> <p align="left"><strong><em>Про бізнес-напрям &laquo;Щебінь&raquo; Лафарж Україна</em></strong></p> <p>Бізнес-напрям &laquo;Щебінь&raquo;, представлений <em>ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; (Рівненська обл.) та його філіями: Кощіївський гранітний кар'єр (Київська область), Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної сировини (Чернівецька область),</em> займається розробкою родовищ граніту і його переробкою на щебінь різних фракцій. Продукція підприємства - кубоподібний щебінь, сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільше її реалізують споживачам Росії, Білорусі, Польщі та Прибалтики. У 2011 році підприємства&nbsp; бізнес-напрямку реалізували 4,086,000 тонн виготовленої продукції.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge./" target="" title="">www.lafarge.</a>ua</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про компанію Lafarge</em></strong></p> <p><em>Lafarge</em><em> </em>є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі. У компанії працює 68 000 працівників у 64 країнах. У 2011 році обсяги продажів&nbsp; <em>Lafarge</em> сягнули 15,3 млрд. євро.</p> <p align="left">Другий рік підряд, <em>Lafarge</em> займає місце в ТОП-10 з 500 компаній, оцінених &nbsp;"Проектом з оприлюднення інформації про викиди вуглецю" (Carbon Disclosure Project), які відзначили стратегію та дії проти глобального потепління.</p> <p>Розвиваючи свої провідні центри дослідження будівельних матеріалів, <em>Lafarge</em><em> </em>закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 18 Jul 2012 14:58:30 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344258758144/PR_UK#1649401909&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2012-07-18T14:58:30Z Бізнес-напрям «Лафарж Щебінь» в Україні отримало Сертифікат на систему екологічного керування ISO 14001:2006 http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344242843657/PR_UK#1940938233&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p>Протягом останніх двох років "Лафарж Щебінь Україна" (представлений ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;) , а саме Клесівське підприємство, проводило комплекс робіт по впровадженню інтегрованої системи&nbsp; управління якістю (ISO 9001) та екологічного керівництва (ISO 14001). Послуги, пов'язані з підготовкою та проведенням сертифікації, надавало ДП &laquo;Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації&raquo;.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><p><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--></p> <p>Минулого року заводу вдалося пройти сертифікацію та отримати відповідний Сертифікат на систему&nbsp; управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001: 2009.</p> <p>&nbsp;</p> <p>А 16 липня 2012р. Клесівське підприємство отримало Сертифікат на систему екологічного керування стосовно виробництва щебеню, матеріалів із відсівів дроблення гранітної щебенево-піщаної суміші згідно з чинними в Україні нормативними документами та такий, що відповідає вимогам ДСТУ 14001:2006.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В контексті зобов'язань компанії <em>Lafarge</em> захищати сталий розвиток, система екологічного керівництво була введена з метою контролю за якістю продукції, за дотриманням норм і вимог екологічної безпеки в процесі виробництва, мінімізації забруднення навколишнього середовища та його впливу на здоров'я людей.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong><strong> </strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>Про &laquo;Лафарж&raquo; в Україні&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->&laquo;Лафарж Україна&raquo; є одним з провідних постачальників будівельних матеріалів на будівельному ринку України з 1999 року. На сьогодні &laquo;Лафарж Україна&raquo; представлена ​​двома бізнес-напрямами - &laquo;Щебінь&raquo; (представник ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;), до складу якого входять 3 підприємства, розташовані в Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і &laquo;Цемент&raquo; (представник ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo;), що складається з одного заводу в Миколаєві Львівської області.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.ua/" target="" title="">www.lafarge.ua</a></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про компанію Lafarge</em></strong></p> <p>Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі. У компанії працює 68 000 працівників у 64 країнах. У 2011 році обсяги продажів&nbsp; Lafarge сягнули 15,3 млрд. євро.</p> <p>Другий рік підряд, Lafarge займає місце в ТОП-10 з 500 компаній, оцінених&nbsp; <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->&laquo;Проектом з оприлюднення інформації про викиди вуглецю<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->&raquo; (Carbon Disclosure Project), які відзначили стратегію та дії компанії проти глобального потепління.</p> <p>Розвиваючи свої провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 17 Jul 2012 08:47:21 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344242843657/PR_UK#1940938233&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2012-07-17T08:47:21Z У День відкритих дверей компанія "Лафарж Україна" підсумувала оцінку ризиків травматизму на роботі та вдома http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344260753604/PR_UK#2115881806&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>Цього року, доводячи свою безумовну відданість безпеці праці, компанія &laquo;Лафарж Україна&raquo; (бізнес-напрямки &laquo;Цемент&raquo; та &laquo;Щебінь&raquo;) провела вже традиційний червневий Місяць з безпеки праці та охорони здоров'я. В рамках місячника,&nbsp; крім виробничої безпеки, увагу також було зосереджено на безпеці та оцінці ризиків у повсякденному житті.</p><p>Протягом Місяця безпеки праці та охорони здоров'я на підприємствах &laquo;Лафарж Україна&raquo; відбулася низка акцій, які були покликані загострити увагу на оцінці можливих ризиків на робочому місці, на заходах, які можуть допомогти повністю уникнути небезпечних випадків під час роботи. Також була проведена консультативна робота і з клієнтами &laquo;Лафарж&raquo; про можливі ризики на робочих місцях.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;Безпека праці й охорона здоров'я є ключовим пріоритетом для нашої компанії. Щоб гарантувати нашим працівникам безпечні умови праці і щасливе повернення після&nbsp; робочого дня додому, ми впроваджуємо нові корпоративні стандарти з безпеки праці, а також інвестуємо в модернізацію устаткування на робочих місцях, відновлення інфраструктури на територіях підприємств та поза їх межами&raquo;, - зазначає Президент &laquo;Лафарж Україна&raquo; Гюнтер Сметана.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Місяць безпеки традиційно закінчився Днем відкритих дверей на кожному з&nbsp; підприємств &laquo;Лафарж&raquo; в Україні. Грамотами та призами відзначили декілька десятків кращих працівників, які впродовж року неухильно дотримувалися норм охорони праці&nbsp; та тим самим сприяли зростанню культури безпеки і здоров'я на заводі. Були нагородженні також ті, хто&nbsp; брав активну участь у заходах Місяця безпеки. Всі присутні на Днях відкритих дверей мали змогу&nbsp; відвідати екскурсію на завод, де виготовляють цемент чи у кар'єр, де видобувають щебінь. Вкотре День відкритих дверей стає справжнім святом не лише для працівників &laquo;Лафарж Україна&raquo;, а й для всієї місцевої громади. Цікаві інтерактивні ігри, забави з навчальними елементами для дорослих та дітей, концерт, подарунки за перемогу у конкурсах створюють справжню святкову атмосферу кожному гостю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>На ПАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo; (бізнес-напрямок &laquo;Цемент&raquo;) День відкритих дверей був присвячений темі &laquo;Як правильно оцінити можливі ризики у повсякденному житті та що потрібно зробити для їх уникнення&raquo;. Для дітей та дорослих було проведено пізнавально-навчальні ігри, зокрема конкурс малюнку &laquo;Ризик очима дітей&raquo;, сімейний квест і т.д. А на ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; (бізнес-напрямок &laquo;Щебінь&raquo;), зокрема на Клесівському кар'єрі (Рівненська область) День відкритих дверей проходив під гаслом &laquo;Наша безпека - в наших руках!&raquo; і був проведений для працівників заводу та окремо для їх дітей. Дитяче свято складалося з конкурсів, розваг, атракціонів, виступ міні-театру, що в доступній ігровій формі доводили важливість бути обережними вдома і на вулиці. Також на святі був організований показовий виступ борців місцевого клубу і нагороджені переможці конкурсу малюнків серед дітей, присвяченому ризикам. На території Клесівського заводу облаштували виставку кар'єрної техніки. Біля неї фотографувалися і дорослі, і діти. Всі присутні на заході мали змогу&nbsp; відвідати екскурсію на кар'єр. Окрім того, Менеджери з охорони праці та техніки безпеки Кощіївського гранітного кар'єру (бізнес-напрямок &laquo;Щебінь&raquo;) провели відкритий інтерактивний урок з безпеки життєдіяльності для учнів 3-6 класів в місцевій школі, також присвяченому актуальним для дітей - небезпечним ситуаціям.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong><em>Про бізнес-напрямок &laquo;Цемент&raquo;, Лафарж Україна</em></strong></p> <p>Бізнес-напрямок&nbsp; &laquo;Цемент&raquo; представлений <em>Публічним акціонерне товариство &laquo;Миколаївцемент&raquo;</em> є цементним заводом у м.&nbsp;Миколаєві Львівської області. Діє з 1950 року.</p> <p>Виробляє три типи цементу для різних потреб. У 2011 році клієнтам в усіх куточках країни було поставлено 912&nbsp;000 тонн цементу. Його було використано при спорудженні багатьох житлових будинків, шкіл, лікарень та об'єктів інфраструктури в Україні. Зокрема, продукція підприємства була використана при будівництві об'єктів, пов'язаних з футбольним чемпіонатом Євро-2012.</p> <p>Підприємство займає міцну позицію на національному ринку цементу. Природним ринком збуту є західний регіон України. З 1999 року завод є частиною Групи <em>Lafarge</em> - світового лідера у галузі будівельних матеріалів.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge./" target="" title="">www.lafarge.</a>ua</p> <p>&nbsp;</p> <p align="left"><strong><em>Про бізнес-напрямок &laquo;Щебінь&raquo; Лафарж Україна</em></strong></p> <p>Бізнес-напрямок &laquo;Щебінь&raquo;, представлений <em>ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; (Рівненська обл.) та його філіями: Кощіївський гранітний кар'єр (Київська область), Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної сировини (Чернівецька область),</em> займається розробкою родовищ граніту і його переробкою на щебінь різних фракцій. Продукція підприємства - кубоподібний щебінь, сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільше її реалізують споживачам Росії, Білорусі, Польщі та Прибалтики. У 2011 році підприємства&nbsp; бізнес-напрямку реалізували 4,086,000 тонн виготовленої продукції.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge./" target="" title="">www.lafarge.</a>ua</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Про компанію Lafarge</em></strong></p> <p><em>Lafarge</em><em> </em>є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі. У компанії працює 68 000 працівників у 64 країнах. У 2011 році обсяги продажів&nbsp; <em>Lafarge</em> сягнули 15,3 млрд. євро.</p> <p align="left">Другий рік підряд, <em>Lafarge</em> займає місце в ТОП-10 з 500 компаній, оцінених &nbsp;"Проектом з оприлюднення інформації про викиди вуглецю" (Carbon Disclosure Project), які відзначили стратегію та дії проти глобального потепління.</p> <p>Розвиваючи свої провідні центри дослідження будівельних матеріалів, <em>Lafarge</em><em> </em>закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com/" target="_blank" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Jul 2012 13:46:24 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1344260753604/PR_UK#2115881806&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2012-07-16T13:46:24Z ТОВ «ККНК «Технобуд» було визнане переможцем 10-го Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328783883837/PR_UK#35201700&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>9 листопада 2011р. ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; отримало Диплом та нагороду як переможець 10-го Всеукраїнського конкурсу &laquo;Екологічна якість та безпека&raquo; в номінації &laquo;Екологічна якість та безпека територій&raquo;, організованого Всеукраїнською громадською організацією &laquo;Жива планета&raquo;</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p>Нагородження проходило в рамках прес-конференції, присвяченої екологічним проблемам в Україні, а також розвитку &laquo;зеленого&raquo; виробництва в нашій державі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Всеукраїнський конкурс &laquo;Екологічна якість та безпека&raquo; проводиться щорічно з 2001 року з метою відзначення та популяризація кращих досягнень вітчизняних установ, підприємств та організації з упровадження більш чистих технологій виробництва та систем екологічного управління.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>про Lafarge Щебінь Україна</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Поява підрозділу Lafarge Щебінь на території України датується 2004 роком шляхом приєднання ТОВ &laquo;Клесівський&nbsp; кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; до Групи Lafarge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>До складу підрозділу Lafarge Щебінь Україна входять такі організації:</p> <ul> <li>ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; - Клесівський гранітний кар'єр (Рівненська область),</li> <li>ТОВ &laquo;Сіпан&raquo; - Кощіївський гранітний кар'єр (Київська область),</li> <li>ТОВ &laquo;Буковинські будівельні матеріали&raquo; - Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної суміші (Чернівецька область).</li> </ul> <p>Компанії&nbsp; займаються розробкою родовищ граніту та їх переробкою на щебінь різних фракцій.</p> <p>Продукція підприємств - кубовидний щебінь, який сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільша частка готової продукції реалізується споживачам Росії, Білорусі, Польщі та Прибалтики.</p> <p>&nbsp;</p> <p>У 2010 році компанія &nbsp;реалізувала&nbsp; &nbsp;3 774&nbsp;000 тонн виготовленої продукції.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>про Lafarge</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Компанія Lafarge (&laquo;Лафарж&raquo;) - це світовий лідер у галузі виробництва будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, щебінь та бетон, гіпс.&nbsp; Кількість працюючих у Lafarge нараховує 76 000 чоловік в 78 країнах світу, а обсяги продажів (товарообіг) компанії в 2010 році склали 16,2 млрд. євро.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В 2010 р. компанія&nbsp; Lafarge зайняла 6-ту позицію в рейтингу оприлюднення інформації про заміри та викиди парникових газів (Carbon Disclosure Project) та увійшла до індексу корпоративної стійкості Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index) завдяки успішній реалізації програм зі сталого розвитку.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge має провідні центри дослідження будівельних матеріалів, що дає компанії змогу закладати інновації в основу своїх пріоритетів, працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною творчістю.</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <strong>www.lafarge.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 10 Nov 2011 10:38:56 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328783883837/PR_UK#35201700&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2011-11-10T10:38:56Z Відкриття Іноземного товариства з обмеженою відповідальністю «Лафарж Щебінь» в Білорусі (торгове представництво «Лафарж» в Білорусі») http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328785071853/PR_UK#1965146992&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>26 липня 2011 в м. Мінськ за безпосередньої участі ТОВ &laquo;Клесівський кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; було зареєстроване і почало діяти Іноземне товариство з обмеженою відповідальністю &laquo;Лафарж Щебінь&raquo; - офіційний підрозділ компанії &laquo;Лафарж&raquo; в Білорусі</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p>Рішення про створення даного Товариства було прийнято після довгого і ретельного вивчення даного ринку та його привабливості для подальшого розвитку підрозділу &laquo;Щебінь&raquo; в Східній Європі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Основний вид діяльності: продаж щебеню, виробленого на кар'єрах &laquo;Лафарж&raquo;. Постачання щебеню вже здійснюється залізничним транспортом на умовах CPT, DAF, завдяки договорам, які укладаються на пряму з нашими постачальниками за сприяння &laquo;Лафарж Щебінь&raquo; в Білорусі. При цьому підрозділ &laquo;Лафарж Щебінь&raquo; в Україні отримує 100% передоплату в USD.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>про Lafarge Щебінь Україна</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Поява підрозділу Lafarge Щебінь на території України датується 2004 роком шляхом приєднання ТОВ &laquo;Клесівський&nbsp; кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; до Групи Lafarge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>До складу підрозділу Lafarge Щебінь Україна входять такі організації:</p> <ul> <li>ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo; - Клесівський гранітний кар'єр (Рівненська область),</li> <li>ТОВ &laquo;Сіпан&raquo; - Кощіївський гранітний кар'єр (Київська область),</li> <li>ТОВ &laquo;Буковинські будівельні матеріали&raquo; - Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної суміші (Чернівецька область).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Компанії&nbsp; займаються розробкою родовищ граніту та їх переробкою на щебінь різних фракцій.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Продукція підприємств - кубовидний щебінь, який сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільша частка готової продукції реалізується споживачам Росії, Білорусі, Польщі та Прибалтики.</p> <p>У 2010 році компанія &nbsp;реалізувала&nbsp; &nbsp;3 774&nbsp;000 тонн виготовленої продукції.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>про Lafarge</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Компанія Lafarge (&laquo;Лафарж&raquo;) - це світовий лідер у галузі виробництва будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, щебінь та бетон, гіпс.&nbsp; Кількість працюючих у Lafarge нараховує 76 000 чоловік в 78 країнах світу, а обсяги продажів (товарообіг) компанії в 2010 році склали 16,2 млрд. євро.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В 2010 р. компанія&nbsp; Lafarge зайняла 6-ту позицію в рейтингу оприлюднення інформації про заміри та викиди парникових газів (Carbon Disclosure Project) та увійшла до індексу корпоративної стійкості Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index) завдяки успішній реалізації програм зі сталого розвитку.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge має провідні центри дослідження будівельних матеріалів, що дає компанії змогу закладати інновації в основу своїх пріоритетів, працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною творчістю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title=""><strong>www.lafarge.com</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 13 Sep 2011 09:58:22 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328785071853/PR_UK#1965146992&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2011-09-13T09:58:22Z Lafarge Щебінь Україна допомагає становленню та розвитку Київського міського благодійного фонду «Фудбенк» http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328711531385/PR_UK#867545094&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p>Lafarge Щебінь Україна, наряду з іншими представництвами міжнародних компаній в Україні та українськими благодійними організаціями приймає участь у розвитку українського осередку благодійного фонду &laquo;Фудбенк&raquo;.</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p>Київський міський благодійний фонд &laquo;Фудбенк&raquo; було зареєстровано в Україні 05.04.2011р. за підтримки Європейської Федерації Фудбенк (The European Federatio of Food Banks (FEBA).</p> <p>&nbsp;</p> <p>29 червня 2011р. у Києві відбулося офіційне відкриття благодійного фонду, на якому також була присутня і Lafarge Щебінь Україна (ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;).</p> <p>&nbsp;</p> <p>На сьогодні КМБФ &laquo;Фудбенк&raquo; за підтримки Lafarge, Cargill, Ernst&amp;Young працює над реалізацією пілотного проекту з компанією Kraft Foods Ukraine. Першими партнерами серед благодійних організацій в даному пілотному проекті стануть Червоний Хрест, Карітас, Всеукраїнський благодійний фонд &laquo;Соціальне партнерство&raquo;. Пілотне відвантаження заплановано на липень 2011року.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge Щебінь Україна і надалі буде сприяти і приймати участь у діяльності Київського міського благодійного фонду &laquo;Фудбенк&raquo; в рамках корпоративної політики Lafarge.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Загальна інформація про&nbsp; діяльність та принципи роботи Food </strong><strong>B</strong><strong>ank</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Food Bank - це неприбуткова суспільно корисна непідприємницька організація. Основною статутною метою діяльності Food Bank є накопичення продовольчих ресурсів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, закладам&nbsp; для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, установам соціального обслуговування, реабілітаційним установам для дітей-інвалідів та інвалідів, закладам охорони здоров'я, іншим відповідним закладам та установам для їх безкоштовного розподілу серед громадян, які потребують соціального захисту.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Food Bank виконує важливу соціальну місію, оскільки він є зв'язуючою ланкою між виробником та споживачем харчових продуктів, причому споживачем, який у звичайних умовах не здатен придбати ці харчові продукти. Завданням Food Bank є налагодження взаємодії з&nbsp; постачальниками (супермаркетів, виробників, інше) з метою отримання та накопичення харчових продуктів та їх подальший розподіл між різноманітними громадськими, благодійними організаціями, які безпосередньо працюють з окремими проблемними категоріями населення.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ресурси Food Bank формуються з харчових продуктів за рахунок: безкоштовної передачі їх виробниками/постачальниками; збору під час публічних заходів Food Bank від фізичних осіб; гуманітарної допомоги міжнародних та іноземних організацій; надходжень з державного резерву; інших надходжень, дозволених законодавством.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Таким чином Food Bank бере на себе декілька&nbsp; надзвичайно важливих функцій: вирішення проблеми неефективного використання харчових продуктів; пом'якшення соціальної напруги в окремих регіонах країни; формування солідарної відповідальності виробників харчових продуктів, органів державної влади та місцевого самоврядування, недержавних благодійних організацій за раціональне використання харчових продуктів; сприяння подоланню бідності в&nbsp; країні.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Перший Food Bank&nbsp; було створено в США у 1967 році. На сьогодні в Америці діє близько 380 продовольчих банків. Саме у цій державі виробники харчових продуктів та продавці цих</p> <p>продуктів у величезних супермаркетах вперше зіткнулись з проблемою реалізації харчових продуктів з обмеженим терміном споживання чи пошкодженою упаковкою. Досвід США поступово прийшов і в Європу, де в&nbsp; багатьох державах з 1984 року створені і успішно діють подібні американським структури. Зараз Food Bank&nbsp;&nbsp; представлені в 22 Європейських країнах. Європейська Федерація Food Bank (The European&nbsp; Federation of Food Banks) включає&nbsp; 232 Food Bank. В 2009 році Європейською Федерацією було розповсюджено 328&nbsp;720 тон їжі (еквівалентним 720 млн. Євро), серед близько 25&nbsp;900 благодійних організацій,&nbsp; що забезпечило продуктами харчування 4,7 мільйонів чоловік найбіднішого&nbsp; населення.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Європейської Федерації Фудбенк <strong>www.eurofoodbank.org</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>про Lafarge Щебінь Україна</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Поява компанії Lafarge Щебінь на території України датується 2004 роком шляхом приєднання ТОВ &laquo;Клесівський&nbsp; кар'єр нерудних копалин &laquo;Технобуд&raquo; до Групи Lafarge.</p> <p>Компанія&nbsp; займається розробкою родовищ граніту та його переробкою на щебінь різних фракцій.</p> <p>Продукція підприємства компанії - кубовидний щебінь, який сертифікований в Україні, Польщі та Росії. Найбільша частка готової продукції реалізується споживачам Росії, Білорусі, Польщі та Прибалтики.</p> <p>У 2010 році компанія &nbsp;реалізувала&nbsp; &nbsp;3 774&nbsp;000 тонн виготовленої продукції.</p> <p>До складу Lafarge Щебінь Україна входять такі організації:</p> <p style="padding-left: 30px;">&sect;&nbsp; ТОВ "ККНК "Технобуд" - Клесівський гранітний кар'єр (Рівненська область),</p> <p style="padding-left: 30px;">&sect;&nbsp; ТОВ "Сіпан" - Кощіївський гранітний кар'єр (Київська область),</p> <p style="padding-left: 30px;">&sect;&nbsp; ТОВ "Буковинські будівельні матеріали" - Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної суміші (Чернівецька область).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>про Lafarge</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Компанія Lafarge (&laquo;Лафарж&raquo;) - це світовий лідер у галузі виробництва будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, щебінь та бетон, гіпс.&nbsp; Кількість працюючих у &laquo;Лафарж&raquo; нараховує 76 000 чоловік в 78 країнах світу, а обсяги продажів (товарообіг) компанії в 2010 році склали 16,2 млрд. євро.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В 2010 р. компанія&nbsp; &laquo;Лафарж&raquo;&nbsp; зайняла 6-ту позицію в рейтингу оприлюднення інформації про заміри та викиди парникових газів (Carbon Disclosure Project) та увійшла до індексу корпоративної стійкості Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index) завдяки успішній реалізації програм зі сталого розвитку.</p> <p>&laquo;Лафарж&raquo; має провідні центри дослідження будівельних матеріалів, що дає компанії змогу закладати інновації в основу своїх пріоритетів, працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною творчістю.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title=""><strong>www.lafarge.com</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 08 Jun 2011 13:32:02 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328711531385/PR_UK#867545094&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2011-06-08T13:32:02Z ТОВ «ККНК «Технобуд» було визнано одним із лідерів природоохоронної діяльності в Україні в 2010 р. http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328718364721/PR_UK#2051657564&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 <p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->20 квітня у рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України", що проходить у Києві з 19 по 21 квітня, ТОВ ККНК &laquo;Технобуд&raquo; було нагороджене&nbsp; диплом за впровадження екологічно безпечних, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій та отримало нагороду &laquo;Лідер природоохоронної діяльності-2010-2011&raquo;</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></p> <p>Метою Форуму &laquo;Довкілля для України&raquo;, як головної екологічної події року, є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану довкілля в Україні.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Примітки для редакторів</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&laquo;Лафарж&raquo; в Україні</strong></p> <p align="left"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Група &laquo;Лафарж&raquo; на українському ринку з'явилася у 1999р. Наразі група представлена ​​всіма &nbsp;трьома напрямками свого бізнесу:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Цемент</em></strong><strong><em>:</em></strong> ВАТ &laquo;Миколаївцемент&raquo; - цементний завод у Миколаєві Львівської області.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Щебінь:</em></strong> ТОВ &laquo;ККНК &laquo;Технобуд&raquo;, що розробляє Клесівський гранітний кар'єр у Рівненська обл., ТОВ &laquo;Сіпан&raquo;, що розробляє Кощіївський гранітний кар'єр у Київський обл, та ТОВ &laquo;Буковинські будівельні матеріали&raquo; - компанія, що займається реалізацією проекта&nbsp; по розробці Майдан-Іспаського піщано-гравійного родовища&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Гіпс</em></strong><strong><em>:</em></strong> ЗАТ &laquo;Лафарж Гіпс України&raquo; - компанія, що має власний завод з виробництва</p> <p>гіпсокартоне, яке розташоване в м. Артемівську, Донецької області.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Компанія</strong><strong> </strong><strong>&laquo;</strong><strong>Лафарж&raquo; </strong>- це світовий лідер у галузі виробництва будівельних матеріалів. Три напрями її бізнесу займають передові позиції в світі у відповідних напрямках бізнесу: &laquo;Цемент&raquo;, &laquo;Нерудні матеріали та Бетон&raquo; і &laquo;Гіпс &raquo;. Кількість працюючих у &laquo;Лафарж&raquo; налічує 76 000 чоловік в 78 країнах світу, а обсяги продажів компанії в 2010 році склали 16,2 млрд. євро. Компанія Lafarge посіла 6 місце в проекті Carbon Disclosure Project (&laquo;Проект з оприлюднення інформації про викиди CO2 великими корпораціями&raquo;) і в 2010 році увійшла до світового рейтингу Dow Jones Sustainability Index (&laquo;Індекс стійкості Доу-Джонса&raquo;) завдяки успішній реалізації програм зі сталого розвитку. Компанія &laquo;Лафарж&raquo; є лідером в галузі досліджень в сфері будівельних матеріалів та активно інвестує в інноваційні рішення в екологічно відповідальному будівництві та архітектурі.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті компанії <a href="http://www.lafarge.com" target="" title="">www.lafarge.com</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 20 Apr 2011 15:26:44 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.ua/wps/portal/ua/uk/7_1-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_ua/Site_ua/AllPR/PressRelease_1328718364721/PR_UK#2051657564&amp;amp;xts=481244&amp;xtor=RSS-10 2011-04-20T15:26:44Z