Новини / Прес-релізи
 • Закладки

Дата 05/08/2014

Результати Групи "Лафарж" за 2-й квартал 2014 року

Париж, 25 липня 2014 року
NYSE, Euronext Paris: LG

 

Результати на 30 червня 2014 року


EBITDA У 2-МУ КВАРТАЛІ ЗРІС НА 9% НА ПОРІВНЯННІЙ ОСНОВІ, А ТАКОЖ ЗРОСЛА МАРЖА
ВИСОКІ ОПЕРАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ В КОНТЕКСТІ НЕСПРИЯТЛИВИХ КУРСІВ ВАЛЮТ
165 МЛН. ЄВРО В 2-МУ КВАРТАЛІ ОТРИМАНО ЗАВДЯКИ ЗНИЖЕННЮ ВИТРАТ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ЗАХОДАМ,
ДОСЯГНЕННЯ РІЧНОЇ ЦІЛІ ЙДЕ ЗА ПЛАНОМ
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ДІЇ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ:
ВІД 1 СІЧНЯ ОТРИМАНО 1,1 МЛРД ЄВРО ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВІВ
ЗАПЛАНОВАНЕ ЗЛИТТЯ З HOLCIM ІДЕ ЗА ПЛАНОМ

 

У відповідності до вимог МСФЗ 11, починаючи з 01 січня 2014 року дані за 2013 рік було перераховано (детальніше див. с.4).

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 2-ГО КВАРТАЛУ

 

 • Обсяги продажу знизилися на 5% до 3,367 млрд. євро (але зросли на 3% на порівнянній основі)
 • EBITDA знизився на 2% до 812 млн. євро (але зросли на 9% на порівнянній основі)

 

 

 • Поточний операційний прибуток стабільний на рівні 609 млн. євро (але зріс на 12% на порівнянній основі)
 • Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс на 2% до 205 млн. євро (0,71 євро на акцію) порівняно з 201 млн. євро у 2-му кварталі 2013 року (0,70 євро на акцію)

 


КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ*

 

 

 • Обсяги продажу знизилися на 4% до 6,0 млрд. євро (але зросли на 6% на порівнянній основі)

 

 

 

 • EBITDA знизився на 1% до 1,155 млрд. євро (але зросли на 13% на порівнянній основі)

 

 

 

 • Поточний операційний прибуток зріс на 2% до 755 млн. євро (зріс на 20% на порівнянній основі)

 

 

 

 • Чистий сукупний дохід на акції Групи 70 млн. євро (0,24 євро на акцію) порівняно з 84 млн. євро у 1-му півріччі 2013 року (0,29 євро на акцію)

 

* «на порівнянній основі» означає без врахування впливу придбань, курсів валют та разового доходу на суму 20 млн. євро, зафіксованого у 1-му кварталі 2013 року.

 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ ЗА 2-Й КВАРТАЛ

 • Стабільне органічне зростання продовжилося, чому сприяло збільшення обсягів продажу і високі ціни, а також скорочення витрат та інноваційні заходи. Без урахування придбань та впливу курсів валют обсяги продажів та EBITDA зросли на 3% і 9% відповідно.
 • Як і очікувалося, несприятливі курси валют продовжували впливати на обсяги продажів та EBITDA, що призвело до зниження обох показників на 7% протягом кварталу (-224 млн. євро в обсягах продажу та -56 млн. євро в EBITDA).
 • EBITDA зріс на 90 базових пунктів і на 140 базових пунктів без урахування придбань та впливу курсів валют у 2 кварталі завдяки скороченню витрат та інноваційним заходам, які принесли відповідно 1151 млн. євро і € 501 млн. євро протягом кварталу. За перше півріччя ці заходи принесли 290 млн. євро, що відповідає плану заощадити понад 600 млн. євро у 2014 році.
 • Чистий сукупний дохід на акції Групи в другому кварталі виріс на 2% в порівнянні з 2013 роком, оскільки органічне зростання більш ніж компенсувало негативний вплив курсів валют. На чистий дохід у першому кварталі 2013 року вплинули 45 млн. євро разового доходу від продажу активів. Без урахування цього впливу у першому півріччі 2014 чистий сукупний дохід на акції Групи зріс приблизно на 30 млн. євро.
 • Продовжилося зменшення частки позикових коштів: з початку року було отримано 1,1 млрд. євро від реалізації активів, з них 0,4 млрд. євро надійшло в першому кварталі. Чиста заборгованість на кінець червня 2014 знизилася на 1,1 млрд. євро у порівнянні з 2-м кварталом минулого року.
 • В рамках запланованого злиття і створення компанії LafargeHolcim ми оголосили список пропонованих на продаж активів.

1 Загальні показники EBITDA до застосування положень МСФЗ 11 для спільних підприємств. Після застосування положень МСФЗ 11 ці заходи принесли 140 млн. євро (95 млн. євро від економії витрат і 45 млн. євро від інновацій) на рівні EBITDA

 

БРУНО ЛАФОН, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГРУПИ LAFARGE, СКАЗАВ:


«Пройшов ще один квартал стабільного органічного зростання. Поліпшення нашої маржі відображає наш успіх у зниженні витрат і пропагуванні наших інноваційних продуктів та рішень.

Ми як і раніше повністю зосереджені на досягненні нашої цілі на 2014 рік - заощадити понад 600 млн. євро через
скорочення витрат та інноваційні дії - і маємо на меті довести чисту заборгованість до рівня нижче 9 млрд. євро до кінця року.
Ми підтверджуємо свій прогноз зростання попиту на цемент на наших ринках від 2 до 5 відсотків у 2014 році: В Північній Америці ситуація поліпшується, зростання триває на ринках, що розвиваються, і помітні перші ознаки відновлення ринку в Європі.

Водночас наше заплановане злиття з метою створення LafargeHolcim успішно просувається до мети, і ми підтверджуємо наші плани завершити його в першому півріччі 2015 року».

 

ПЕРСПЕКТИВА


В цілому Група й надалі спостерігає за зростанням попиту на цемент протягом всього року і оцінює зростання ринку на рівні від 2 до 5 відсотків в 2014 році в порівнянні з 2013 роком. Ринки, що розвиваються, продовжують залишатися
основною рушійною силою попиту, і Lafarge отримає вигоду від свого збалансованого географічного портфеля високоякісних активів.

 

Інфляція собівартості триватиме в такому ж темпі, як і в 2013 році, що неминуче призведе до загального зростання цін.

 

Як було оголошено у 2013 році, Група має на меті довести чисту заборгованість до рівня нижче 9 млрд. євро у 2014 році.

 

КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

 

Рада директорів Групи Lafarge під головуванням Бруно Лафона провела засідання 24 липня 2014 року і затвердила
фінансову звітність за період, який завершився 30 червня 2014 року. В доповнення до скороченого аналізу проміжної
консолідованої фінансової звітності Lafarge аудитори підготували звіт, який включено до проміжної фінансової звітності.

 

Другий квартал

Перше півріччя

 

2014

2013

Зміна

 

Зміна

 

Загалом

На порівнянній основі (2)

2014

2013

Загалом

На порівнянній основі (2)

Об'єми

 

 

 

 

 

 

 

 

Цемент (млн. т)

31,1

30,6

2%

4%

57,0

54,5

5%

7%

Заповнювачі (млн. т)

43,0

44,3

-3%

-1%

69,9

70,7

-1%

1%

Товарний бетон (млн. м3)

7,1

7,2

-2%

-4%

12,8

13,0

-1%

-2%

Результати (млн. євро)

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги продажу

3 367

3 559

-5%

3%

6 000

6 234

-4%

6%

EBITDA(1)

812

825

-2%

9%

1 155

1 167

-1%

13%

маржа EBITDA (%)

 

 

 

24,1%

 

 

 

23,2%

90 б. п.

140 б. п.

 

 

 

19,3%   

 

 

                              18,7%

 

-60 б.п.

130 б.п.

Поточний операційний прибуток

609

611

-

12%

755

739

2%

20%

Чистий сукупний дохід на акції Групи

205

201

2%

 

70

84

17%

-17%

 

Дохід на акцію (євро)

0,71

0,70

2%

0,24

0,29

-17%

 

Вільний рух коштів(1)

(37)

151

не вимірювалось

(160)

(114)

не вимірювалось

Чиста заборгованість

 

 

 

 

10 104

11 243

-10%

 

 

 

 

EBITDA(1)РЕГІОНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

(млн. євро)

2-й квартал

                   Перше півріччя

 

2013

2012

Зміна

2013

2012

Зміна

Загалом

На порівнянній основі (2)

Загалом

На порівнянній основі (2)

Північна Америка

177

139

27%

48%

115

126

-9%

30%

Західна Європа

107

112

-4%

-4%

146

119

23%

23%

Центральна та Східна Європа

              88

80

10%

18%

71

             45

58%

           57%

Близький Схід та Африка

279

270

3%

10%

529

487

9%

15%

Латинська Америка

               35

71

-51%

-24%

73

           122

-40%

            -5%

Азія

126

153

-18%

-10%

221

268

-18%

 -8%

ВСЬОГО

812

825

-2%

9%

1 155

1 167

-1%

    13%

 

(1)EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух
коштів - це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання
роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.
(2)Без урахування впливу придбань і курсів валют та разового доходу на суму 20 млн. євро, зафіксованого у 1-му кварталі 2013 року у Північній Америці.

 

*Ця мета, оголошена в 2013 році, базувалася на цифрах, які були включені до звітів до застосування вимог МСФЗ 11 щодо спільних підприємств з 1 січня 2014 року.

 

РОЗШИРЕННЯ ПРОДАЖІВ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Обсяги збуту цементу за квартал зросли на 4% без урахування придбань, зокрема завдяки експортним продажам, нашим інноваційним заходам, стабільному зростанню в Сполучених Штатах після першого кварталу, який відзначався несприятливими погодними умовами, збільшенню обсягів продажу в Єгипті, водночас ми поступово реалізуємо нашу стратегію диверсифікації палива та запускаємо новий завод в штаті Раджастан в Індії. Позитивний вплив цих чинників був дещо послаблений зниженням у Франції, де будівельний сектор продовжує демонструвати мляву активність, і в Бразилії у зв'язку з меншою кількістю операційних днів. В Іраку обмежена здатність перевозити цемент по всій країні в червні у зв'язку з нинішньою ситуацією нейтралізувала стабільне зростання на початку кварталу, в основі якого лежав великий попит. Протягом кварталу обсяги продажів інертних наповнювачів і товарного бетону знизилися відповідно на 1% і на 4% на порівнянній основі, що в основному відображає низьку активність у Франції.

 

Консолідовані обсяги продажу виросли на 3% у другому кварталі без урахування придбань і змін курсів валют, що стало можливим завдяки поєднанню зростання обсягів продажу і підвищення цін на весь наш асортимент продукції, яке компенсувало інфляцію собівартості. Як і очікувалося, курси валют негативно відобразилися на наших продажах і викликали падіння на 7% у другому кварталі (-224 млн. євро), що відображає підвищення курсу євро відносно валют кількох країн, що розвиваються, починаючи з серпня 2013 року, а також відносно канадського долара.

 

EBITDA за 2-й квартал зріс на 9% на порівнянній основі і знизився на 2% на валовій основі, причому негативний вплив від курсів валют склав -7% (-56 млн. євро). Маржа EBITDA значно зросла завдяки нашим заходам щодо зниження собівартості і заохочення інновацій. Ціни на цемент виросли на 2,2% в порівнянні з 2-м кварталом 2013 року і на 1,4% порівняно з 1-м кварталом 2014 року у відповідь на інфляцію собівартості.

 

Чистий дохід від наших спільних підприємств і асоційованих компаній збільшився за квартал від 14 млн. євро до 41 млн. євро завдяки відновленню наших результатів у Великобританії, де діяльність зараз стабілізувалася (СП утворене у січні 2013 року), синергія наростає, а ринок відновлюється після недавнього спаду.

 

Чистий сукупний дохід на акції Групи за кварталі склали 205 млн. євро, тобто зросли на 2% завдяки тому, що стабільне поліпшення операційних результатів більш ніж компенсувало вплив несприятливих курсів валют.

 

ЧИСТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЇ


Протягом даного кварталу Lafarge отримала 75 млн. євро грошових коштів від реалізації активів.


У 2-му кварталі інвестиції становили 205 млн. євро.

 

 • Капітальні витрати на підтримання діяльності залишалися стабільними на рівні 67 млн. євро.
 • У другому кварталі 2014 року інвестиції в розвиток склали 138 млн. євро. Сюди в основному належать завершення запуску нашого заводу в Калузі (Росія), який виробив свій перший цемент у квітні, та інвестиції в проекти в Північній Америці (Ексшо в Канаді і Равена в США), а також цілий ряд проектів з усунення «вузьких місць», зокрема у Тропічній Африці.

Чиста заборгованість скоротилася на 1,1 млрд. євро у порівнянні з 2-м кварталом минулого року. Порівняно з кінцем 2013 року вона трішки зросла у зв'язку з нормальними сезонними потребами оборотного капіталу. З початку року ми реалізували активів на суму 1,1 млрд. євро. З них 423 млн. євро було отримано в першому кварталі. Отримані від реалізації активів кошти, які сприятимуть зменшенню заборгованості в другому півріччі, включають, зокрема, продаж нашого виробництва в Еквадорі і в Пакистані.

 

ЗЛИТТЯ НА ПАРИТЕТНИХ ЗАСАДАХ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ LAFARGEHOLCIM

 

7 квітня 2014, Lafarge і Holcim оголосили про проект об'єднання двох компаній шляхом злиття на паритетних засадах з метою створення LafargeHolcim - найбільш передової та інноваційної групи в галузі будівельних матеріалів, яка працюватиме в 90 країнах і створить максимальну цінність для усіх зацікавлених сторін.


7 липня обидві групи зробили наступний крок до завершення запланованого злиття і, випереджуючи потенційні вимоги антимонопольних органів, оголосили список запропонованих для продажу активів. Цей список був складений комісією з реалізації активів, яку створили обидві компанії. Обидві групи продовжуватимуть розглядати можливість додаткової реалізації активів, якщо це буде необхідно через часткове дублювання діяльності або через нормативні вимоги. Пропоновані для продажу активи підлягають експертизі та подальшому обговоренню з регуляторними органами і повинні бути погоджені з нашими діловими партнерами, коли це необхідно.


Завершення угоди із запланованого злиття очікується в першому півріччі 2015 року. Оновлену інформацію про хід даного процесу буде надано при необхідності.


Інформацію про цей проект викладено на сайті Lafarge: http://lafargeholcim.projet-fusion.com/fr.

 

ПОДАЛЬШІ ПОДІЇ


У зв'язку з оголошенням 7 липня переліку пропонованих для продажу активів в контексті запланованого злиття з Holcim, компанія Lafarge підписала 24 липня угоду з Anglo American Plc про придбання компанією Lafarge частки 50% в Lafarge Tarmac. Умовою придбання є завершення злиття Lafarge і Holcim.

 

ВПЛИВ МСФЗ 11


Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ Група застосувала новий стандарт МСФЗ 11 з 01 січня 2014 року. МСФЗ вимагають перерахунку аналогічного періоду 2013 року, щоб мати інформацію для порівняння одного року з іншим.


Основним результатом застосування МСФЗ 11 є те, що спільні підприємства, які належать Групі і які раніше були консолідовані методом пропорційної консолідації, тепер враховуються за методом пайової участі. Це призводить до рекласифікації їх внеску в окремий рядок у звіті про прибутки і збитки та балансі без впливу на чистий сукупний дохід на акції Групи і власний капітал на акції Групи.


Нижче подано показники Групи (i) опубліковані відповідно до МСФЗ 11 і (ii) орієнтовні, якби ми і продовжували застосовувати попередній стандарт.

Ключові показники у другому кварталі

Опубліковані - після застосування МСФЗ 11

 

Орієнтовні -- до застосування МСФЗ 11

 

2014

2013

 

2014

2013

Об'єми

 

 

 

 

 

Цемент (млн. т)

31,1

30,6

 

37,3

36,5

Заповнювачі (млн. т)

43,0

44,3

 

50,5

50,9

Товарний бетон (млн. м3)

7,1

7,2

 

8,2

8,3

Результати (млн. євро)

 

 

 

 

 

Обсяги продажу

3 367

3 559

 

3 961

4 112

EBITDA(1)

812

825

 

930

922

маржа EBITDA (%)

24,1%

23,2%

 

23,5%

22,4%

Поточний операційний прибуток

609

611

 

689

667

Чистий сукупний дохід на акції Групи

205

201

 

205

201

Дохід на акцію (євро)

0,71

0,70

 

0,71

0,70

Вільний рух коштів(1)

(37)

151

 

(39)

165

 

 

 

 

 

 

Ключові показники у другому кварталі

Опубліковані - після застосування МСФЗ 11

 

Орієнтовні -- до застосування МСФЗ 11

 

2014

2013

 

2014

2013

Об'єми

 

 

 

 

 

Цемент (млн. т)

57,0

54,5

 

68,3

65,2

Заповнювачі (млн. т)

69,9

70,7

 

83,8

83,8

Товарний бетон (млн. м3)

12,8

13,0

 

14,8

15,0

Результати (млн. євро)

 

 

 

 

 

Обсяги продажу

6 000

6 234

 

7 084

7 248

EBITDA(1)

1 155

1 167

 

1 328

1 302

маржа EBITDA (%)

19,3%

18,7%

 

18,7%

18,0%

Поточний операційний прибуток

755

739

 

850

791

Чистий сукупний дохід на акції Групи

70

84

 

70

84

Дохід на акцію (євро)

0,24

0,29

 

0,24

0,29

Вільний рух коштів(1)

(160)

(114)

 

(239)

(132)

Чиста заборгованість

10 104

11 243

 

10 666

11 881

 

(1) EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух коштів - це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Аналітичну презентацію з результатами і фінансовими даними за 1-е півріччя включно з проміжним адміністративним звітом і скороченими консолідованими фінансовими звітами можна завантажити з вебсайту Lafarge: www.lafarge.com

 

Наступна фінансова публікація Групи Lafarge - Результати 3-го кварталу 2014 року - з'явиться 5 листопада 2014 року (перед відкриттям фондового ринку NYSE Euronext Paris).

 

ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ

 

Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. У компанії працює 64 000 працівників у 62 країнах. У 2013 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,2 млрд. євро. Група займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та заповнювачі, і робить вагомий внесок у будівництво міст в усьому світі. Інноваційні рішення компанії дозволяють спорудити більше житла, зробити його компактнішим, довговічнішим, красивішим і краще сполученим. Маючи у своєму розпорядженні провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.
Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії: www.lafarge.com

 

Важливе застереження - твердження про майбутнє:
Даний документ містить твердження про майбутнє. Такі твердження є не прогнозами щодо результатів або будь-яких показників ефективності роботи, а тенденціями або цілями, залежно від ситуації, які стосуються планів, ініціатив, подій, продуктів, рішень та послуг, розвитку та потенціалу. Хоча у Lafarge переконані, що очікування, відображені у таких твердженнях про майбутнє, базуються на розумних припущеннях станом на час публікації даного документу, попереджаємо усіх інвесторів, що ці твердження не гарантують майбутніх ефективних результатів. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих тверджень про майбутнє внаслідок низки ризиків та невизначеності, багато з яких складно передбачити і на які Lafarge загалом не має впливу, зокрема, ризиків, описаних у річному звіті Lafarge, який доступний на вебсайті (www.lafarge.com), і невизначеностей, пов'язаних із ринковою кон'юнктурою та реалізацією наших планів. Ніщо з того, що міститься в даному документі, є або може бути витлумачене як обіцянка або заява щодо майбутніх результатів діяльності Lafarge. Відповідно, ми застерігаємо вас, що на такі твердження про майбутнє не можна покладатися. Lafarge не гарантує, що ці твердження про майбутнє будуть оновлюватися.
Більш детальну інформацію про Lafarge можна отримати на вебсайті компанії (www.lafarge.com), в т.ч. в розділі «Регламентована інформація».

Дане повідомлення не є ні пропозицією з продажу або обміну, ні проханням придбати або обміняти будь-які цінні папери Lafarge.

 

 

 • Закладки

Новини та прес-релізи

Ознайомтеся із останніми новинами компанії «Лафарж» в Україні з фокусом на ключових пріоритетах соціальної відповідальності, інноваціях та сталому розвитку.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.