Новини / Прес-релізи
 • Закладки

Дата 19/02/2014

Результати Групи «Лафарж» станом на 31 грудня 2013 року

Париж, 19 лютого 2014 року

NYSE, Euronext Paris: LG

 

 

Операційні тенденції у 4-му кварталі значно покращилися.

EBITDA за квартал зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році(1).

Результати за 2013 рік порівняно з аналогічним періодом

у минулому році зросли, але був негативний вплив валютних курсів.

Досягнуто цілей з інновацій та зниження витрат,

що принесло 670 млн. євро у 2013 році.

Чисту заборгованість порівняно з минулим роком зменшено на 1 млрд. євро.

 Ключові показники 4-го кварталу(1)

 • Обсяги продажу знизилися на 2% до 3,714млрд.євро, але зросли на 5% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • EBITDA знизився на 6% до 793млн.євро, але зріз на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • Поточний операційний прибуток знизився на 10% до 529млн.євро, але зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс від 83млн.євро до 213млн.євро (від 0,29євро до 0,74євро за акцію)

 

Ключові показники за рік (1)

 • Обсяги продажу знизилися на 4% до 15,198млрд.євро, але зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • EBITDA знизився на 9% до 3,102млрд.євро, але зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • Поточний операційний прибуток знизився на 14% до 2,075млрд.євро, але зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом у минулому році
 • Чистий сукупний дохід на акції Групи зріс на 65% до 601млн.євро (2,09євро на акцію)
 • Дивіденд 1євро на акцію, має бути затверджений Загальними зборами акціонерів

 

(1)   «порівняно з аналогічним періодом у минулому році» розраховується без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2  та інших разових доходів (Північна Америка: 24 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року і 20 млн. євро у 1-му кварталі 2013, а Латинська Америка: 15 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року)

 

Основні моменти

 

 • Об'єми продовжували збільшуватися завдяки подальшому зростанню на більшості нових ринків, пожвавленню на ринку США і стабілізації на ринку Європи, що підтвердило тенденції 3-го кварталу. Несприятливі курси валют продовжували впливати на обсяги продажів та EBITDA (відповідно -259млн.євро і -63млн.євро у 4-му кварталі).
 • Заробивши 670млн.євро (450млн.євро від зниження витрат і 220млн.євро від інновацій), Група виконала цілі на 2013 рік (на початку було намічено 650млн.євро, з яких 200млн.євро від інновацій і 450млн.євро від зниження витрат).
 • За 4-й квартал EBITDA зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом у минулому році, збільшившись у всіх регіонах завдяки зростанню об'ємів, стабільним цінам та прискоренню інноваційних заходів та заходів зі зниження витрат. Особливий вклад в цей ріст зробили Північна Америка, Близький Схід/Африка і Азія. Маржа EBITDA у 4-му кварталі зросла на 170базових пунктів порівняно з аналогічним періодом у минулому році.
 • Чистий сукупний дохід на акції Групи у 4-му кварталі на рівні 213млн.євро частково став результатом реалізації активів.
 • Чиста заборгованість за минулий рік знизилася на 1млрд.євро завдяки подальшому цілеспрямованому зменшенню частки позикового капіталу, який станом на 31 грудня склав 10,3млрд.євро. З того часу нам вдалося отримати ще 380млн.євро в рамках вже оформлених угод.
 • Група підтверджує намір виконати свій план на 2012-2015 роки вже до кінця 2014 року, згідно з яким щонайменше 600млн.євро EBITDA мають надійти він інноваційних заходів та зниження витрат у 2014 році, а чиста заборгованість не повинна перевищувати 9млрд.євро.

 

Бруно Лафон, Голова правління та генеральний директор групи Lafarge, сказав:

 

«У четвертому кварталі ми побачили набагато позитивніші тенденції у своїй діяльності, які порівняно з третім кварталом прискорилися, але, з іншого боку, курси валют надалі залишалися несприятливими. Група вжила цілеспрямованих заходів для заохочення інновацій та зниження витрат і заборгованості. Ці заходи продовжують набирати обертів, і я впевнений, що ми маємо усі передумови для успіху і досягнення наших цілей як у 2014 році, так і надалі.

 

Що стосується 2014 року, ми рішуче налаштовані та впевнені у власних силах і очкуємо, що загальний ріст на наших ринках становитиме від 2 до 5 відсотків. Зважаючи на покращення ділового середовища, Група максимально скористається трьома рушіями органічного зростання: новими ринками, де тенденції в будівельній галузі залишаються сприятливими; прискоренням зростання завдяки інноваціям; і поступовим пожвавленням на ринках розвинених країн, починаючи з Північної Америки.

 

Ми й надалі максимально дисципліновано вкладатимемо капітал, і нашою метою залишається повернення свого кредитного рейтингу вже в цьому році. Зважаючи на цю мету, а також прагнучи поступово збільшити дохідність капіталу, ми розвиватимемо найбільш перспективні позиції шляхом селективного органічного інвестування. Окремо варто відзначити, що за наступні чотири роки ми плануємо додати понад 10 млн. т виробничих потужностей на існуючих підприємствах у Тропічній Африці, щоб ще більше зміцнити нашу провідну позицію в цьому регіоні та скористатися прискореним ростом.»

 

Перспектива

 

Загалом, Група Lafarge вважає, що у 2014 році споживання цементу на її ринках зросте в межах 2-5% порівняно з 2013 роком. Ринки будуть все більше користати з економічного пожвавлення у США і продовження зростання нових ринків на тлі стабілізації ситуації в Європі.

Інфляція собівартості триватиме в такому ж темпі, як і в 2013 році, що неминуче призведе до загального зростання цін.

 

Група ставить собі за мету заробити додатковий EBITDA понад 600 млн. євро у 2014 році завдяки зниженню витрат та інноваціям (понад 400 млн. євро від зниження витрат і понад 200 млн. євро від інновацій). Після

2014 року, а саме у 2015-2016 роках, планується отримати щонайменше 1,1 млрд. євро додаткового EBITDA у своїй діяльності, з яких 600 млн. євро від зниження витрат і 500 млн. євро від інновацій. Це відображає мінімальну мету: 550 млн. євро щороку.

 

Група також має на меті довести у 2014 році чисту заборгованість до рівня нижче 9 млрд. євро.

 

Консолідована звітність станом на 31 грудня 2013 року

 

Рада директорів Групи Lafarge під головуванням Бруно Лафона провела засідання 18 лютого 2014 року і затвердила фінансову звітність за рік, який завершився 31 грудня 2013 року. Аудитори провели свій аудит консолідованої фінансової звітності. Наразі ми очікуємо від них звіту.

 

 

4-й квартал

Весь рік

 

2013

2012(3)

Зміна

 

Зміна

 

Загалом

Порівняно з аналогічним періодом у минулому році (4)

2013

2012(3)

Загалом

Порівняно з аналогічним періодом у минулому році (4)

Об'єми

 

 

 

 

 

 

 

 

Цемент (млн. т)

34,9

34,8

-

3%

136,8

141,1

-3%

-

Заповнювачі (млн. т)

49,2

47,1

4%

2%

192,8

188,3

2%

-

Товарний бетон  (млн. м3)

7,5

7,8

-4%

-2%

30,7

31,8

-3%

-1%

Результати (млн. євро)

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги продажу

3 714

3 809

-2%

5%

15 198

15 816

-4%

2%

EBITDA(1)

793

844

-6%

14%

3 102

3 423

-9%

2%

маржа EBITDA (%)

21,4%

22,2%

-80 б. п.

+170 б. п.

20,4%

21,6%

-120 б.п.

10 б.п.

Поточний операційний прибуток

529

591

-10%

20%

2 075

2 413

-14%

3%

Чистий сукупний дохід на акції Групи

213

83

не вимірювалось

 

601

365

65%

 

Дохід на акцію (євро)(2)

0,74

0,29

не вимірювалось

2,09

1,27

65%

 

Вільний рух коштів(1)

504

673

-25%

 

864

884

-2%

 

Чиста заборгованість

 

 

 

 

10 330(5)

11 317

-9%

 

(1) EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи, а вільний рух коштів - це чисті грошові засоби, отримані або використані під час продовження діяльності за вирахуванням капітальних затрат на підтримання роботи. Обидва ці фінансові показники не належать до загальноприйнятих принципів фінансової звітності.

(2)  Базова середня кількість акцій на руках склала відповідно 287.3 млн. шт. і 287,1 млн. шт. за 4-й квартал 2013 року і 2012 року, і 287,3 млн. шт. і 287,1 млн. шт. за весь 2012 рік і 2013 рік відповідно.

(3) Дані 2012 року було переформовано у відповідності до IAS19R.

(4) «порівняно з аналогічним періодом у минулому році» розраховується  без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2  та інших разових доходів (Північна Америка: 24 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року і 20 млн. євро у 1-му кварталі 2013, і Латинська Америка: 15 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року).

(5) Включно з 380 млн. євро за реалізовані активи, про що було оголошено під кінець року і вже укладено угоду. З ними чиста заборгованість вже була би менше, ніж 10 млрд. євро.

 

EBITDA (1) Результати по регіонам

 

(млн. євро)

4-й квартал

Весь рік

 

2013

2012

Зміна

2013

2012

Зміна

Загалом

Порівняно з аналогічним періодом у минулому році (2)

Загалом

Порівняно з аналогічним періодом у минулому році (2)

Північна Америка

143

160

-11%

26%

560

558

-

18%

Західна Європа

94

106

-11%

8%

354

507

-30%

-16%

Центральна та Східна Європа

50

42

19%

65%

201

256

-21%

-14%

Близький Схід та Африка

297

295

1%

10%

1 153

1 242

-7%

-

Латинська Америка

55

85

-35%

2%

240

296

-19%

-1%

Азія

154

156

-1%

11%

594

564

5%

13%

ВСЬОГО

793

844

-6%

14%

3 102

3 423

-9%

2%

(1) EBITDA визначається як поточний операційний прибуток до вирахування зносу і амортизації на матеріальні та нематеріальні активи,, і не є фінансовим показником з МСФЗ.

(2) «порівняно з аналогічним періодом у минулому році» розраховується без врахування впливу придбань, курсів валют, квот на викиди CO2  та інших разових доходів (Північна Америка: 24 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року і 20 млн. євро у 1-му кварталі 2013, і Латинська Америка: 15 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року).

 

Ріст збуту та фінансові результати

 

У 4-му кварталі продовжили зростати об'єми продажу завдяки подальшим позитивним ринковим тенденціям 3-го кварталу. На об'єми вплинуло продовження пожвавлення на ринку житлового будівництва США і стійке зростання на Близькому Сході, в Африці та Азії. Водночас в Європі спостерігалися стабільні об'єми продажів другий квартал поспіль.

Консолідовані обсяги продажу знизилися на 2% у 4-му кварталі, на що впливали несприятливі коливання курсів валют (-7,5% або -259 млн. євро), зокрема, в Бразилії, Індії, ПАР та Канаді. Без врахування придбань і змін курсів валют обсяги продажу зросли на 5% завдяки збільшенню об'ємів та підвищенню цін внаслідок інфляції собівартості усього асортименту продукції.

На EBITDA 4-го кварталу вплинули також курси валют (-8% або -63 млн. євро), разові доходи 4-го кварталу 2012 року (всього 39 млн. євро) і зниження продажів квот на викиди CO2 (14 млн. євро у 4-му кварталі 2013 року порівняно з 30 млн. євро у 4-му кварталі 2012 року). Порівняно з аналогічним періодом у минулому році у 4-му кварталі EBITDA зріс на 14%, значною мірою завдяки Північній Америці, Близькому Сходу / Африці, де спостерігалося зростання на 26% і 10% відповідно. Прискорене зниження витрат та інноваційні заходи більш ніж компенсували інфляцію собівартості і загальний негативний ефект на 20 млн. євро від подальшого зменшення товарно-матеріальних запасів у 4-му кварталі. Ціни на цемент залишалися стабільними у 4-му кварталі в порівнянні з 3-м кварталом, и за рік зросли на 2%. У 2013 році Група активно підвищувала ціни, хоча вплив на EBITDA був обмежений корекцією цін у деяких країнах і несприятливим впливом структури продукції.

Чистий сукупний дохід на акції Групи за квартал склав 213 млн. євро завдяки реалізації виробничих активів у Гондурасі (172 млн. євро, після сплати податків).

Чиста заборгованість за минулий рік знизилася на 1 млрд. євро завдяки подальшому цілеспрямованому зменшенню частки позикового капіталу, який станом на 31 грудня склав 10,3 млрд. євро. З того часу нам вдалося отримати ще 380 млн. євро від реалізації активів в рамках вже оформлених угод. Ці реалізовані активи включають пакет акцій на 20% у спільному підприємстві з виробництва гіпсу з групою Etex і активи у штату Меріленд. Таке зниження заборгованості стало можливим завдяки суворій дисципліні капітальних затрат, реалізації активів та покращенню показників оборотного капіталу.

 

Інвестиції і реалізація активів

 

У 4-му кварталі інвестиції склали 306 млн. євро.

 • Капітальні затрати на підтримання діяльності на сягнули 172млн.євро.
 • Інвестиції на розвиток сягнули 134млн.євро. Сюди увійшли інвестиції у заводи в Ексшо (Західна Канада) і Равені (штат Нью-Йорк, США) та у побудову нових цементних заводів у Калузі (Росія) та Раджастані (Індія).

Завод у Раджастані (2,6 млн. т) почав роботу в жовтні. Скориставшись можливістю інвестувати в усунення «вузьких місць», ми додали потужностей на Філіппінах, у Бразилії (Ріо-де-Жанейро) та Алжирі (разом 1,8 млн. т), що поступово нарощують виробництво і дозволяють нам отримати вигоду від зростання ринків цих країн.

Після завершення продажу активів у Гондурасі в 4-му кварталі сума коштів, отриманих від реалізації активів Групи в

2013 році, сягнула 1,3 млрд. євро. Головним чином, було реалізовано підприємства з виробництва гіпсу в США, декілька щебеневих кар'єрів у США і цементні заводи в Україні та Гондурасі. Всі продажі відбулися на вигідних умовах. Також ми отримали 0,2 млрд. євро він нашого нового індійського партнера на розвиток потужностей Групи в цій країні. В майбутньому Група продовжить оптимізацію активів для створення більшої цінності.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Аналітичну презентацію з результатами і фінансовими даними за 4-й квартал, який закінчився 31 грудня 2013 року, включно з адміністративним звітом і консолідованими фінансовими звітами (за винятком приміток) можна завантажити з веб-сайту Lafarge.www.lafarge.com

  

Наступна фінансова публікація Групи Lafarge - Результати 1-го кварталу 2014 року - з'явиться 6 травня 2014 року (перед відкриттям фондового ринку NYSE Euronext Paris).

 

Важливе застереження - твердження про майбутнє:

Даний документ містить твердження про майбутнє. Такі твердження є не прогнозами щодо результатів або будь-яких показників ефективності роботи, а тенденціями або цілями, залежно від ситуації, які стосуються планів, ініціатив, подій, продуктів. рішень та послуг, розвитку та потенціалу. Хоча у Lafarge переконані, що очікування, відображені у таких твердженнях про майбутнє, базуються на розумних припущеннях станом на час публікації даного документу, попереджаємо усіх інвесторів, що ці твердження не гарантують майбутні ефективні результати. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих тверджень про майбутнє внаслідок низки ризиків та невизначеності, багато з яких складно передбачити і на які Lafarge загалом не має впливу, зокрема, ризиків, описаних у річному звіті Lafarge, який доступний на веб-сайті  (www.lafarge.com), і невизначеностей, пов'язаних із ринковою кон'юнктурою та реалізацією наших планів. Відповідно, ми застерігаємо вас, що на такі твердження про майбутнє не можна покладатися. Lafarge не гарантує, що ці твердження про майбутнє будуть оновлюватися.

Більш детальну інформацію про Lafarge можна отримати на веб-сайті компанії (www.lafarge.com), в т.ч. в розділі «Регламентована інформація»

Даний документ не є ні пропозицією з продажу, ні проханням придбати акції Lafarge.

 

ПРИМІТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРІВ

Lafarge є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів. У компанії працює 64 000 працівників у 62 країнах. У 2013 році обсяги продажів Lafarge сягнули 15,2 млрд. євро. Група займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та заповнювачі,  і робить вагомий внесок у будівництво міст в усьому світі. Інноваційні рішення компанії дозволяють спорудити більше житла, зробити його компактнішим, довговічнішим, красивішим і краще сполученим. Маючи у своєму розпорядженні провідні центри дослідження будівельних матеріалів, Lafarge закладає інновацію в основу своїх пріоритетів, що допомагає компанії працювати над екологічно раціональним будівництвом і архітектурною креативністю.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті компанії: www.lafarge.com

 • Закладки

Новини та прес-релізи

Ознайомтеся із останніми новинами компанії «Лафарж» в Україні з фокусом на ключових пріоритетах соціальної відповідальності, інноваціях та сталому розвитку.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.