Сталий розвиток
  • Закладки
Здоров'я та безпека

Охорона здоров'я та безпека є абсолютними пріоритетами для «Лафарж». Група проводить жорстку політику в галузі безпеки для своїх співробітників та підрядних організацій. Також Група впроваджує програми з охорони здоров'я, які дають користь як співробітникам, так і місцевому населенню.

Безпека – головний пріоритет

Безпека та здоров'я працівників - це найбільша цінність, яка стоїть вище, ніж вартість та продаж продукції, тому техніка безпеки та охорона здоров'я працівників є пріоритетом №1 в групі «Лафарж».

 

Мета Компанії - цілковите усунення небезпечних ситуацій під час виконання робіт та ефективне запобігання виробничим травмам.

 

Від кожного працівника підприємства, а також підрядника, вимагають суворого дотримання всіх положень Політики безпеки та Правил охорони праці, затверджених вищим керівництвом групи «Лафарж» і підписаних співробітниками Компанії в усьому світі.

 

Щоби гарантувати працівникам і підрядникам безпечні й здорові умови праці, «Лафарж» в Україні впроваджує корпоративні стандарти з охорони праці, а також інвестує в модернізацію устаткування на робочих місцях, відновлення інфраструктури на території підприємств і поза їх межами.

 

Із впровадженням пріоритетів «Лафарж» вимоги стосовно охорони праці стали ще вищими. Було запроваджено ряд стандартів і рекомендацій, таких, як «Робота на висоті», «Засоби індивідуального захисту», «Управління охороною праці підрядних організацій», «Складування сипучих матеріалів», «Енергоізоляція», «Безпека на дорозі», а також супутні рекомендації щодо рухомого обладнання, логістики, перевезення людей, та інші.

 

Для розвитку культури безпечної поведінки і своїх працівників, і підрядників, на підприємствах «Лафарж» впроваджено спеціальну систему аудитів з безпеки, що носять назву «Visual Felt Leadership» («Видиме відчутне лідерство»). Ці перевірки проводить керівництво підприємств «Лафарж». Безпосередньо спілкуючись із працівниками заводів, керівники своєю турботою про безпеку доводять, що здоров'я й безпека людей є найвищим пріоритетом у групі «Лафарж». Природно, що в процесі таких аудитів виявляють порушення техніки безпеки і визначають шляхи усунення їх.

 

Також постійно розглядаються кращі практики з безпеки, взяті з різних заводів «Лафарж» в усьому світі, їх можливе впровадження та адаптація до реалій і умов України. Крім цього, в усіх підприємствах Групи поширюється інформація про нещасні випадки на виробництві, щоби, проаналізувавши їх на місцях, запобігти таким випадкам на інших заводах.

 

Для персоналу постійно організовують навчальні курси і семінари з охорони праці.
Всіх працівників забезпечують спеціальним захисним обладнанням і спорядженням як індивідуальним, так і груповим.

Безпека на дорозі. День відкритих дверей на Клесівському заводі

Музичний урок з вуличної безпеки

Заходи запобігання виробничим захворюванням і травматизмові

Як складову стратегії сталого розвитку, «Лафарж» розробляє комплексну програму промислової гігієни праці з проведенням регулярних медичних оглядів усіх своїх працівників.

  • Закладки

Здоров’я та безпека

Безпека є основним пріоритетом групи «Лафарж» як в Україні, так і у всьому світі.

Суворе дотримання норм і стандартів безпеки покликане популяризувати культуру безпеки та зробити «Лафарж» однією з найбезпечніших компаній у світі.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.