Сталий розвиток
  • Закладки
Наші пріоритети

Компанія «Лафарж» в Україні визначила для себе пріоритети збалансованого розвитку, які відповідають загальній Стратегії сталого розвитку Групи.

Боротьба зі зміною клімату

Для «Лафарж» зменшення викидів вуглецю в навколишнє середовище є пріоритетом.

 

Цього вона досягає завдяки:
а) переважному використанню залізничних шляхів замість автомобільних;
б) повторному використанню відходів виробництва;
в) використанню сировини та палива з нейтральним вмістом вуглецю.

Здоров’я та безпека

Безпека є основним пріоритетом групи «Лафарж» як в Україні, так і у всьому світі. Суворе дотримання норм і стандартів безпеки покликане популяризувати культуру безпеки та зробити «Лафарж» однією з найбезпечніших компаній у світі.

Інноваційні технології у будівництві

У центрі уваги групи «Лафарж» знаходиться розробка інноваційних продуктів, які сприяють реалізації збалансованих та екологічних рішень у будівництві: від використання альтернативних та енергозберігаючих технологій, а також відновлюваних джерел енергії, до оптимізації термальних властивостей бетону. Також група «Лафарж» оцінює і враховує роль своїх продуктів у зменшенні впливу будівель на навколишнє середовище.

Врахування локальної специфіки

«Лафарж» прагне позитивно впливати на життя місцевих громад. Постійні зусилля у цьому напрямі покликані налагоджувати ефективні стосунки з громадами та втілювати позитивні зміни скрізь, де представлена Компанія.

  • Закладки

Здоров’я та безпека

Безпека є основним пріоритетом групи «Лафарж» як в Україні, так і у всьому світі.

Суворе дотримання норм і стандартів безпеки покликане популяризувати культуру безпеки та зробити «Лафарж» однією з найбезпечніших компаній у світі.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.